Cartref

  English

Chwilio GPC Ar LeinGPC Online


Nodwch: Mae GPC Ar Lein yn gweithio ar ei orau ar gyfrifiaduron a gliniaduron Windows, Mac-OS, a Linux gyda’r porwyr Chrome, Firefox, Opera, a Safari. Mae fersiwn 11 o Internet Explorer hefyd yn iawn (ond dylech osgoi IE ar Windows XP).

Eisteddfod Genedlaethol, Llanelli 2014

Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol, Llanelli 2014

Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol, Llanelli 2014

Cliciwch YMA neu ar y llun uwchben i weld GPC yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli eleni.


Croeso i wefan Geiriadur Prifysgol Cymru

Geiriadur Prifysgol Cymru yw unig eiriadur Cymraeg hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg.

Gellir ei gymharu’n fras o ran ei ddull a’i gwmpas â’r Oxford English Dictionary.

Mae’n cyflwyno geirfa’r iaith Gymraeg o’r testunau Hen Gymraeg cynharaf, drwy lenyddiaeth doreithiog y cyfnodau Canol a Modern, hyd at y cynnydd aruthrol yn yr eirfa sy’n deillio o’r defnydd ehangach o’r iaith ym mhob agwedd ar fywyd yr hanner canrif diwethaf.

Diffinnir yr eirfa hon yn Gymraeg, ond rhoddir cyfystyron Saesneg yn ogystal. Rhoddir sylw manwl i ffurfiau amrywiol, cyfuniadau, a tharddiad geiriau.

Seilir y gwaith ar gasgliad o dros ddwy filiwn o slipiau ac arnynt ddyfyniadau o amrywiol destunau – casgliad a grynhowyd dros amser ac yr ychwanegir ato yn barhaus.


Gair Y Dydd


Chwilio GPC Ar LeinGPC Online


Yn ôl i’r brig