Cartref

  English

Croeso i wefan Geiriadur Prifysgol Cymru

Geiriadur Prifysgol Cymru yw unig eiriadur Cymraeg hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg.

Gellir ei gymharu’n fras o ran ei ddull a’i gwmpas â’r Oxford English Dictionary.

Mae’n cyflwyno geirfa’r iaith Gymraeg o’r testunau Hen Gymraeg cynharaf, drwy lenyddiaeth doreithiog y cyfnodau Canol a Modern, hyd at y cynnydd aruthrol yn yr eirfa sy’n deillio o’r defnydd ehangach o’r iaith ym mhob agwedd ar fywyd yr hanner canrif diwethaf.

Diffinnir yr eirfa hon yn Gymraeg, ond rhoddir cyfystyron Saesneg yn ogystal. Rhoddir sylw manwl i ffurfiau amrywiol, cyfuniadau, a tharddiad geiriau.

Seilir y gwaith ar gasgliad o dros ddwy filiwn o slipiau ac arnynt ddyfyniadau o amrywiol destunau – casgliad a grynhowyd dros amser ac yr ychwanegir ato yn barhaus.


Newyddion apiau Android ac iOS

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn cynnal y profion terfynol ar ap newydd GPC gyda’r bwriad o lansio ar Google Play ac iTunes yn ddiweddarach y mis hwn.
Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth, yn cynnwys dolenni lawrlwytho, cyn y lansiad.

Gallwch ddefnyddio’r Cymorth Ap (bar Llywio ar y dde) i anfon unrhyw ymholiadau sydd gennych ynglŷn â’r ap ac i weld cymorth i ddefnyddwyr ac atebion i gwestiynau cyffredin.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.


Y Ganolfan yn 30

Cliciwch yma i weld mwy.


Gair Y Dydd


Chwilio GPC Ar LeinGPC Online


Yn ôl i’r brig