Cartref

  English

Croeso i wefan Geiriadur Prifysgol Cymru

Geiriadur Prifysgol Cymru yw unig eiriadur Cymraeg hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg.

Gellir ei gymharu’n fras o ran ei ddull a’i gwmpas â’r Oxford English Dictionary.

Mae’n cyflwyno geirfa’r iaith Gymraeg o’r testunau Hen Gymraeg cynharaf, drwy lenyddiaeth doreithiog y cyfnodau Canol a Modern, hyd at y cynnydd aruthrol yn yr eirfa sy’n deillio o’r defnydd ehangach o’r iaith ym mhob agwedd ar fywyd yr hanner canrif diwethaf.

Diffinnir yr eirfa hon yn Gymraeg, ond rhoddir cyfystyron Saesneg yn ogystal. Rhoddir sylw manwl i ffurfiau amrywiol, cyfuniadau, a tharddiad geiriau.

Seilir y gwaith ar gasgliad o dros ddwy filiwn o slipiau ac arnynt ddyfyniadau o amrywiol destunau – casgliad a grynhowyd dros amser ac yr ychwanegir ato yn barhaus.


Newyddion apiau Android ac iOS

Newyddion gwych – Carreg filltir bwysig arall i’r Geiriadur + 400 o eiriau newydd

Mae ein hapiau Android ac iOS newydd nawr yn barod i’w lawrlwytho.

Gan gynnwys y cyfoeth a’r ehangder gwybodaeth y mae ein defnyddwyr wedi dod i’w ddisgwyl gan GPC, mae’r ap newydd yn caniatáu i chi fynd â’r geiriadur gyda chi i ble bynnag y byddwch yn mynd.

Mae lansiad yr ap yn cyd-fynd ag ychwanegu 400 o gofnodion newydd at y geiriadur sy’n gwneud yr achlysur yn ddathliad dwbl.

Gyda’r dewis ychwanegol o lawrlwytho cronfa ddata’r geiriadur i’ch ffôn neu dabled, gallwch fwynhau pŵer GPC hyd yn oed pan nad oes gennych gyswllt â’r rhyngrwyd.

Cliciwch yma i fynd at y dolenni lawrlwytho a rhagor o wybodaeth.

Gallwch ddefnyddio’r Cymorth Ap (bar Llywio ar y dde) i anfon unrhyw ymholiadau sydd gennych ynglŷn â’r ap ac i weld cymorth i ddefnyddwyr ac atebion i gwestiynau cyffredin.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am y lansiad.


Lansio ap GPC


Gwybodaeth i Staff a Myfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol


I weld Gair y Dydd heddiw o’r geiriadur cliciwch ar y ddolen isod –
twitter_gair-y-dydd
Ac i chwilio am air yn y geiriadur ar lein llawn, cliciwch –
GPC ar lein

Yn ôl i’r brig