Cartref

  English

Croeso i wefan Geiriadur Prifysgol Cymru

Geiriadur Prifysgol Cymru yw unig eiriadur Cymraeg hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg.
Gellir ei gymharu’n fras o ran ei ddull a’i gwmpas â’r Oxford English Dictionary.

Mae’n cyflwyno geirfa’r iaith Gymraeg o’r testunau Hen Gymraeg cynharaf, drwy lenyddiaeth doreithiog y cyfnodau Canol a Modern, hyd at y cynnydd aruthrol yn yr eirfa sy’n deillio o’r defnydd ehangach o’r iaith ym mhob agwedd ar fywyd yr hanner canrif diwethaf.
Diffinnir yr eirfa hon yn Gymraeg, ond rhoddir cyfystyron Saesneg yn ogystal. Rhoddir sylw manwl i ffurfiau amrywiol, cyfuniadau, a tharddiad geiriau.

Seilir y gwaith ar gasgliad o dros ddwy filiwn o slipiau ac arnynt ddyfyniadau o amrywiol destunau – casgliad a grynhowyd dros amser ac yr ychwanegir ato yn barhaus.


Apiau GPC

Mae ein hapiau Android ac iOS newydd nawr yn barod i’w lawrlwytho.
Cliciwch yma i fynd at y dolenni lawrlwytho a rhagor o wybodaeth.
Gallwch ddefnyddio’r Cymorth Ap (bar Llywio ar y dde) i weld cymorth i ddefnyddwyr ac atebion i gwestiynau cyffredin.
I ddarllen am y lansiad cliciwch yma.


Eira – Pa sawl gair sydd yna i ddisgrifio eira? Cliciwch yma i ddarllen rhagor.


Gair y Dydd – cliciwch Gair y Dydd i weld dewisiad heddiw.
Geiriadur – cliciwch GPC Ar Lein i chwilio am air yn y geiriadur llawn.


Gwybodaeth i Staff a Myfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn ôl i’r brig

Ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru          Cymeradwywyd gan Dictionary Portal          Linc Rhodd Cymorth