Cartref

  English

Trafferthion technegol gyda GPC Ar Lein yn ddiweddar.

Bydd llawer o ddefnyddwyr GPC Ar Lein wedi sylwi nad oedd y gwasanaeth ar gael yn ystod y dyddiau diwethaf. Roedd hynny o ganlyniad i broblemau technegol yn dilyn gwaith uwchraddio sylweddol.
Rydym yn falch o ddweud ein bod wedi datrys y materion hynny a bod y Geiriadur unwaith eto ar gael ar lein.
Rydym yn ymddiheuro am ddiflaniad y gwasanaeth yn ddirybudd fel hyn a hoffem eich atgoffa, os ydych yn defnyddio’r ap ar eich ffôn symudol neu dabled, y gallwch lawrlwytho holl gronfa ddata’r Geiriadur i’w defnyddio pan nad oes cysylltiad WiFi neu signal ffôn. Ceir rhagor o wybodaeth yn adran ‘Cymorth’ yr ap ei hun neu cliciwch yma.

Croeso i wefan Geiriadur Prifysgol Cymru

Geiriadur Prifysgol Cymru yw unig eiriadur Cymraeg hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg.
Gellir ei gymharu’n fras o ran ei ddull a’i gwmpas â’r Oxford English Dictionary.

Mae’n cyflwyno geirfa’r iaith Gymraeg o’r testunau Hen Gymraeg cynharaf, drwy lenyddiaeth doreithiog y cyfnodau Canol a Modern, hyd at y cynnydd aruthrol yn yr eirfa sy’n deillio o’r defnydd ehangach o’r iaith ym mhob agwedd ar fywyd yr hanner canrif diwethaf.
Diffinnir yr eirfa hon yn Gymraeg, ond rhoddir cyfystyron Saesneg yn ogystal. Rhoddir sylw manwl i ffurfiau amrywiol, cyfuniadau, a tharddiad geiriau.

Seilir y gwaith ar gasgliad o dros ddwy filiwn o slipiau ac arnynt ddyfyniadau o amrywiol destunau – casgliad a grynhowyd dros amser ac yr ychwanegir ato yn barhaus.

Cliciwch yma i ddarllen am y Geiriadur yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Lansio’r Cyfeillion

Logo'r Cyfeillion.Ddydd Sadwrn (Mehefin 17), cafwyd diwrnod llwyddiannus yn Aberystwyth wrth i Eiriadur Prifysgol Cymru lansio cynllun Cyfeillion y Geiriadur. Llywydd Cyfeillion Geiriadur Prifysgol Cymru yw’r Prifardd Myrddin ap Dafydd ac amlinellodd y gwerth a geir o fod yn ffrind i’r Geiriadur. Cliciwch yma i ddarllen mwy.


Apiau GPC

Y Geiriadur yn eich poced! Lawrlwythwch ein hapiau Android neu iOS.
Gallwch ddefnyddio’r Cymorth Ap (bar Llywio ar y dde) i weld cymorth i ddefnyddwyr ac atebion i gwestiynau cyffredin.

Gair y Dydd – cliciwch Gair y Dydd i weld dewisiad heddiw.
Geiriadur – cliciwch GPC Ar Lein i chwilio am air yn y geiriadur llawn.


Geiriau newydd – Mae’r gwaith yn parhau.

Rhan hanfodol o’r gwaith parhaus o olygu’r Geiriadur o angenrheidrwydd yw ychwanegu geiriau newydd, ac mae hynny’n waith sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni fel petai.

Felly, os hoffech chi gael syniad o sut mae GPC yn datblygu a gweld rhestr o’r geiriau sydd wedi eu hychwanegu er 2014, cliciwch yma. Byddwn yn diweddaru’r rhestr hon wrth i ragor o eiriau ymddangos.


Gwybodaeth i Staff a Myfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol


Linciau defnyddiol: Mae nifer o eiriaduron Cymraeg ar lein erbyn hyn, a thermiaduron. Cewch restr ohonynt yma.

Yn ôl i’r brig

Ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru          Cymeradwywyd gan Dictionary Portal          Linc Rhodd Cymorth