Cartref

  English

Croeso i wefan Geiriadur Prifysgol Cymru

Geiriadur Prifysgol Cymru yw unig eiriadur Cymraeg hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg.
Gellir ei gymharu’n fras o ran ei ddull a’i gwmpas â’r Oxford English Dictionary.

Mae’n cyflwyno geirfa’r iaith Gymraeg o’r testunau Hen Gymraeg cynharaf, drwy lenyddiaeth doreithiog y cyfnodau Canol a Modern, hyd at y cynnydd aruthrol yn yr eirfa sy’n deillio o’r defnydd ehangach o’r iaith ym mhob agwedd ar fywyd yr hanner canrif diwethaf.
Diffinnir yr eirfa hon yn Gymraeg, ond rhoddir cyfystyron Saesneg yn ogystal. Rhoddir sylw manwl i ffurfiau amrywiol, cyfuniadau, a tharddiad geiriau.

Seilir y gwaith ar gasgliad o dros ddwy filiwn o slipiau ac arnynt ddyfyniadau o amrywiol destunau – casgliad a grynhowyd dros amser ac yr ychwanegir ato yn barhaus.

Lansio’r Cyfeillion – Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Apiau GPC

Y Geiriadur yn eich poced! Lawrlwythwch ein hapiau Android neu iOS.
Gallwch ddefnyddio’r Cymorth Ap (bar Llywio ar y dde) i weld cymorth i ddefnyddwyr ac atebion i gwestiynau cyffredin.

Gair y Dydd – cliciwch Gair y Dydd i weld dewisiad heddiw.
Geiriadur – cliciwch GPC Ar Lein i chwilio am air yn y geiriadur llawn.

Geiriau newydd – Mae’r gwaith yn parhau.

Rhan hanfodol o’r gwaith parhaus o olygu’r Geiriadur o angenrheidrwydd yw ychwanegu geiriau newydd, ac mae hynny’n waith sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni fel petai.

Felly, os hoffech chi gael syniad o sut mae GPC yn datblygu a gweld rhestr o’r geiriau sydd wedi eu hychwanegu er 2014, cliciwch yma. Byddwn yn diweddaru’r rhestr hon wrth i ragor o eiriau ymddangos.

Gwybodaeth i Staff a Myfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Linciau defnyddiol: Mae nifer o eiriaduron Cymraeg ar lein erbyn hyn, a thermiaduron. Cewch restr ohonynt yma.

Yn ôl i’r brig

Ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru          Cymeradwywyd gan Dictionary Portal          Linc Rhodd Cymorth