Apiau Android ac iOS

English

Apiau Android ac iOS ar gyfer GPC

Rydym yn falch iawn o fedru cynnig yr apiau hyn sy’n rhoi holl gyfoeth gwybodaeth ac ysgolheictod Geiriadur Prifysgol Cymru wrth flaenau bysedd pawb sy’n dymuno hynny.

Gall defnyddwyr ddefnyddio gallu chwilio pwerus yr ap i ddod o hyd i ateb i’w cwestiynau ar unrhyw adeg a lle bynnag y maent yn digwydd bod.

Er bod y gosodiad diofyn yn cyrchu cronfa ddata ar lein y geiriadur, naill ai drwy WiFi neu ar gyswllt data cellog y ffôn, gall defnyddwyr (drwy’r Gosodiadau) ddewis lawrlwytho’r gronfa ddata i’w dyfais eu hunain ar gyfer yr adegau hynny pan na fydd ganddynt gyswllt â’r Rhyngrwyd neu os nad ydynt eisiau defnyddio’u lwfans data.
Mae’n werth cofio lawrlwytho’r data o’r newydd bob cwpl o fisoedd fwy neu lai er mwyn gallu manteisio ar eiriau sydd newydd eu hychwanegu.

Rydym yn gobeithio bod rhyddhau’r ap hwn yn galluogi i ni roi’r gwaith nodedig hwn o fewn cyrraedd hawdd, nid yn unig i genhedlaeth hollol newydd, ond hefyd i gynulleidfa lawer ehangach nag oedd yn bosibl o’r blaen.

Lawrlwytho

Gallwch lawrlwytho’r fersiwn Android o Google Play neu’r fersiwn iOS o iTunes drwy glicio isod ar yr eicon priodol –
Cliciwch yma i lawrlwytho oddi wrth Google PlayCliciwch yma i lawrlwytho oddi wrth iTunes
QR code Google PlayQR code Apple App Store

Disgrifiad byr:

Mae ap GPC yn cynnwys holl ddata Geiriadur Prifysgol Cymru, geiriadur Cymraeg cynhwysfawr tebyg i’r Oxford English Dictionary. Yn wahanol i GPC Ar Lein (http://gpc.cymru), mae modd lawrlwytho holl gynnwys y Geiriadur i’ch dyfais fel nad oes angen cysylltiad â’r Rhyngrwyd i’w ddefnyddio. Diffinnir pob gair yn Gymraeg gyda chyfystyron Saesneg ac enghreifftiau o’i ddefnydd o bob cyfnod ynghyd â tharddiad (etymoleg) i bob gair. Rhoddir gwybodaeth ramadegol fel cenedl a ffurfiau lluosog enwau.

Nodweddion:
Geiriadur Prifysgol Cymru yw’r geiriadur Cymraeg mwyaf gyda
– 124,500 o ddangoseiriau
– 7,150 o amrywiadau
– 34,400 o gyfuniadau (ymadroddion)
– 475,000 o ddyfyniadau enghreifftiol gyda manylion am y ffynonellau
– dros 60,000 o groesgyfeiriadau
Mae modd chwilio drwy’r dangoseiriau, yr amrywiadau, a’r cyfuniadau am air neu ymadrodd.
Er mwyn hwyluso’r chwilio, mae’r ap yn anwybyddu acenion, rhifau, a’r sillgoll, gan restru’r holl ganlyniadau i chi gael dewis o’u plith.
Os yw’r ap yn methu dod o hyd i’r gair rydych wedi chwilio amdano, bydd yn cynnig rhestr o eiriau tebyg.
Mae’r ap yn chwilio am ffurfiau treigledig geiriau yn awtomatig er mwyn dod o hyd i fwy o ganlyniadau.
Gallwch ddefnyddio nodau arbennig (neu ‘wildcards’: ‘*’, ‘?’, ‘+’).
Gallwch chwilio drwy’r cyfystyron Saesneg gan ddefnyddio’r un nodau arbennig.
Does dim angen bod ar lein i ddefnyddio’r ap. Mae’n bosibl lawrlwytho’r holl ddata (tua 185MB) drwy gysylltiad WiFi er mwyn gallu defnyddio’r ap yn annibynnol o’r Rhyngrwyd. Os nad oes digon o le ar y ddyfais, mae’n bosibl lawrlwytho fersiwn llai o’r data (sy’n cymryd tua 132MB drwy hepgor y dyfyniadau enghreifftiol).
Mae’r ap yn cynnwys dwy gêm eiriau syml – anagramau a geiriau coll – gan ddefnyddio diffiniadau’r Geiriadur fel cliwiau. Mae’n bosibl cyfyngu’r dewis o eiriau i’ch chwiliadau diweddar – yn arbennig o ddefnyddiol i ddysgwyr er mwyn ymarfer geirfa newydd.
Ceir adran ‘Cymorth’ i ateb cwestiynau cyffredin ac i roi rhagor o wybodaeth.
Datblygwyd gyda chymorth ariannol Llywodraeth Cymru.

Cymorth:

Am ragor o wybodaeth ac atebion i gwestiynau cyffredin cliciwch yma neu ar y ddolen Cymorth gyda’r Ap yn y ddewislen ar y dde.

Yn ôl i’r brig

Gadael Ymateb