Eisiau helpu

English

Sut gallwch chi helpu a chyfrannu.

Rhowch wybod i ni os –

  • gwyddoch am eiriau neu ymadroddion nad ydynt wedi eu cofnodi yn y Geiriadur,
  • gwyddoch am enghreifftiau cynharach na’r rhai a ddyfynnir,
  • hoffech ddarllen cyhoeddiadau a chodi enghreifftiau o eiriau,

naill ai drwy ddefnyddio’r cyfeiriad ebost gpc@geiriadur.ac.uk neu drwy fewngofnodi a rhoi eich ymholiad yn y blwch ar y tudalen Gadael sylw.

Byddwn yn croesawu fersiynau electronig o gyhoeddiadau, testunau, ac yn y blaen, i’w          cynnwys yn ein casgliad.


Os hoffech wneud cyfraniad ariannol i waith y Geiriadur, cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Yn ôl i’r brig