Gadael sylw

English

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen ar y tudalen hwn i ofyn cwestiwn, gwneud sylw neu i wneud sylw ar drafodaeth.

Bydd gofyn i chi gofrestru i gyfrannu sylwadau ar y wefan hon. Ar ôl gwneud hynny, logiwch i mewn gan ddefnyddio’ch enw defnyddiwr newydd a’ch cyfrinair.


Yn ôl i’r brig

  1. andrewhawke

    Diolch i bawb a ddaeth i’r lansiad ddoe yn y Senedd, ac i bawb sydd wedi helpu i ledaenu’r newyddion da bod GPC ar lein bellach – ac am ddim. I’r rheiny ohonoch sy’n poeni, does DIM ANGEN cofrestru ar y wefan i ddenyddio GPC Ar Lein, ond os ydych am adael sylw yma i ni, mae angen cofrestru. Hefyd PEIDIWCH â rhoi manylion unrhyw gerdyn credyd wrth gofrestru – nid oes angen talu!

    Os hoffech nodi llyfrnod yn eich porwr, defnyddiwch y cyfeiriad hwn i fynd yn syth i GPC Ar Lein:

    http://www.geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html

Gadael Ymateb