Gwybodaeth i athrawon a myfyrwyr

English

Beth am bori yn GPC Ar Lein neu ap Geiriadur Prifysgol Cymru a hynny am ddim?
Cewch fynediad i eiriadur sy’n cyfateb i’r Oxford English Dictionary. Mae GPC yn waith enfawr o dros 4,000 o dudalennau, dros naw miliwn o eiriau i gyd, a bron i hanner miliwn o ddyfyniadau enghreifftiol.

  • Sgrinlun ap Geiriadur Prifysgol CymruYstyr gair? Hanes gair? Ceir diffiniadau yn Gymraeg yn ogystal â chyfystyron Saesneg, dyfyniadau yn dangos defnydd y gair dros y canrifoedd, a’i darddiad.
  • Cyfuniadau fel ‘ar gefn ei geffyl’. Rhestrir cyfuniadau neu ymadroddion cyffredin sy’n cynnwys y gair.
  • Ergydiant? Isobar? Ceir nifer o dermau technegol ac y mae’r nifer yn cynyddu wrth i’r tîm ychwanegu at y stôr o eiriau yn gyson.
  • Methu meddwl am y gair Cymraeg? Mantais fawr y fersiwn electronig yw bod modd teipio gair Saesneg ac yna cael dewis o eiriau Cymraeg cyfatebol.
  • Methu sillafu gair? Ceir cymorth gyda sillafiad geiriau: oni ddeuir o hyd i air, cynigir rhestr o eiriau tebyg.
  • Treigladau’n broblem? Dangosir holl ffurfiau treigledig gair yn y canlyniadau chwilio, felly bydd chwilio am ‘blaen’ hefyd yn dod o hyd i ‘ar flaen ei dafod’ a ‘pysgota ym mlaen y rhwyd’.

Ystyrir GPC yn safon ar gyfer sillafu geiriau, ffurfiau lluosog, cenedl enwau, ac yn y blaen. Mae’r holl wybodaeth yn y Geiriadur yn seiliedig ar gorpws o enghreifftiau go iawn.
Sawl gwaith y flwyddyn bydd cannoedd o gofnodion newydd a diweddariadau o hen gofnodion yn cael eu cyhoeddi.
Cwestiynau? Anfonwch at gpc@geiriadur.ac.uk
Facebook: www.facebook.com/geiriadurGPC
Twitter: www.twitter.com/geiriadur lle ceir ‘Gair y Dydd’, a lle mae modd gwneud sylwadau neu ofyn cwestiynau.


Mae GPC Ar Lein ar gael am ddim dros y We (http://gpc.cymru) ac mae’n bosibl lawrlwytho holl ddata’r Geiriadur i’ch ffôn neu dabled (Apple neu Android) fel nad oes rhaid cael cysylltiad â’r Rhyngrwyd i’w ddefnyddio.
Icon ap GPCGellir lawrlwytho’r ap am ddim o App Store Apple a Google Play.
Ar ôl i chi lawrlwytho’r ap gellwch lawrlwytho’r data hefyd: pwyswch ar Prif arlwy a dewiswch ‘Gosodiadau’, ‘Cronfa Ddata’ a ‘Cronfa ddata leol Sgrinlun gosodiadau'r ap (lawn)’, ac yna dilyn y cyfarwyddiadau.
Mae popeth yn cymryd rhyw 200MB a bydd modd ei ddefnyddio unrhyw bryd.
Mae’r ap hefyd yn cynnwys cwpl o gemau i’ch helpu i adolygu geiriau ’rydych wedi chwilio amdanynt yn ddiweddar.

Problemau? Cliciwch Cymorth gyda’r Ap neu anfonwch neges at gpc@geiriadur.ac.uk

Mae’r ap yn gyflym ac yn gyfleus.

I weld sut y gall GPC Ar Lein neu Ap GPC eich helpu cliciwch yma.