Newyddion

English

01 Awst 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerdydd 2018

Cynhelir cyfarfod o Gyfeillion y Geiriadur (ond yn agored i bawb) yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddydd Gwener, 10 Awst 2018, am 12:30pm, yn stondin Prifysgol Cymru (0221-0222, o flaen y Pierhead). Gyda chyfraniadau gan:

  • y Llywydd, Myrddin ap Dafydd
  • Angharad Fychan a fydd yn trafod rhai o’r geiriau diweddaraf i’w cynnwys yn y Geiriadur
  • Andrew Hawke a fydd yn cyflwyno GPC +, prosiect torfoli newydd i drawssgrifio slipiau’r Geiriadur – gweler: GPC+.

Poster cyfarfod Cyfeillion GPC yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 2018

05 Mehefin 2018

Cyfarfod Cyfeillion GPC

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyfeillion GPC yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ddydd Sadwrn 23 Mehefih am 2 o’r gloch. Ein siaradwyr eleni yw Llywydd
y Cyfeillion, Myrddin ap Dafydd, yr Athro Geraint H. Jenkins, a Dr Elin Jones, ynghyd ag
Andrew Hawke, Golygydd Rheolaethol GPC.

Edrychwn ymlaen at groesawu Cyfeillion hen a newydd i gyfarfod difyr, gyda chyfle i
gymdeithasu dros ‘baned wedi hynny.

Cyfarfod blynyddol Cyfeillion GPC

14 May 2018

GPC+


Rydym newydd lansio gwasanaeth newydd o’r enw GPC+. Cynllun peilot yw hwn i greu adnodd gwerthfawr newydd fydd yn cynnwys dyfyniadau sydd heb eu cyhoeddi yn y Geiriadur eto.Slip o'r flwyddyn 1923 yn dangos defnydd o'r gair geiriadur
Bydd hefyd yn cynnwys enghreifftiau pellach o eiriau sydd yn y Geiriadur. Dim ond tua 20% o’r holl enghreifftiau a gasglwyd sydd wedi eu cynnwys yn y Geiriadur, felly bydd modd dod o hyd i lawer mwy o wybodaeth.
Ond cyn gallu chwilio’r adnodd mae’n rhaid ei greu! Casglwyd y rhan fwyaf o’r enghreifftiau yn wreiddiol gan gannoedd o ddarllenwyr gwirfoddol, ac nawr rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i drawsgrifio’r slipiau fel eu bod ar gael i bawb.
Cewch ddarllen rhagor am y prosiect a dysgu sut y gallwch chi gymryd rhan yma.


Caiff eitemau hŷn eu harchifo a gellir eu gweld dan y botwm Newyddion yn y panel ar y dde.
Yn ôl i’r brig