Cartref

English

Argyfwng Coronafeirws:

Yn ystod yr argyfwng presennol, bydd staff y Geiriadur yn gweithio gartref, ond gobeithio bydd GPC Ar Lein yn parhau i weithio fel arfer. Bydd modd cysylltu â ni, ond efallai na fydd neb yn y swyddfa i ateb y ffôn.

Cyfeillion y Geiriadur:

Mae Staff y Geiriadur yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth yr ydym yn ei chael gan y Cyfeillion, ac yr ydym am estyn ein dymuniadau gorau i’n Cyfeillion oll yn ystod yr argyfwng presennol. Oherwydd y bygythiad i iechyd pawb, ni fydd Cyfarfod Blynyddol yn cael ei gynnal eleni, ond edrychwn ymlaen yn fawr at ddathlu Canmlwyddiant y Geiriadur yn 2021 yng nghwmni’r Cyfeillion.


Croeso i wefan Geiriadur Prifysgol Cymru

Geiriadur Prifysgol Cymru yw unig eiriadur Cymraeg hanesyddol safonol yr iaith Gymraeg.
Gellir ei gymharu’n fras o ran ei ddull a’i gwmpas â’r Oxford English Dictionary.

Mae’n cyflwyno geirfa’r iaith Gymraeg o’r testunau Hen Gymraeg cynharaf, drwy lenyddiaeth doreithiog y cyfnodau Canol a Modern, hyd at y cynnydd aruthrol yn yr eirfa sy’n deillio o’r defnydd ehangach o’r iaith ym mhob agwedd ar fywyd yr hanner canrif diwethaf.
Diffinnir yr eirfa hon yn Gymraeg, ond rhoddir cyfystyron Saesneg yn ogystal. Rhoddir sylw manwl i ffurfiau amrywiol, cyfuniadau, a tharddiad geiriau.

Seilir y gwaith ar gasgliad o dros ddwy filiwn o slipiau ac arnynt ddyfyniadau o amrywiol destunau – casgliad a grynhowyd dros amser ac yr ychwanegir ato yn barhaus.


Cyfeillion y Geiriadur yn yr Eisteddfod

Eisteddfod Genedlaethol 2019


Gwybodaeth i ddysgwyr a thiwtoriaid

GPC+ Helpwch greu adnodd newydd

Bwriad GPC+ yw cynnig mynediad i rai o adnoddau Geiriadur Prifysgol Cymru nad ydynt ar gael fel rhan o’r Geiriadur ei hun, sef y slipiau papur yn cynnwys enghreifftiau o eiriau yn eu cyd-destun a gasglwyd dros ganrif bron er mwyn paratoi’r Geiriadur. Ond cyn y gellir defnyddio’r adnodd, bydd angen ei greu!
Bydd modd i chi gyfrannu at hyn drwy drawsgrifio slipiau. Os bydd digon o bobl yn fodlon helpu fel hyn, dros amser bydd adnodd defnyddiol iawn ar gael.
Mae cyfarwyddiadau ar gael ar lein ac ar ffurf taflen os hoffech ddarllen mwy cyn dechrau.
Cewch weld rhagor o wybodaeth YMA.

Apiau GPC

Y Geiriadur yn eich poced! Lawrlwythwch ein hapiau Android neu iOS.
Gallwch ddefnyddio’r Cymorth Ap (bar Llywio ar y dde) i weld cymorth i ddefnyddwyr ac atebion i gwestiynau cyffredin.

Ap GPC ar gael ar dabledi Amazon Fire: Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Gair y Dydd – cliciwch Gair y Dydd i weld dewisiad heddiw.
Geiriadur – cliciwch GPC Ar Lein i chwilio am air yn y geiriadur llawn.

Geiriau newydd – Mae’r gwaith yn parhau.

Rhan hanfodol o’r gwaith parhaus o olygu’r Geiriadur o angenrheidrwydd yw ychwanegu geiriau newydd, ac mae hynny’n waith sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni fel petai.

Felly, os hoffech chi gael syniad o sut mae GPC yn datblygu a gweld rhestr o’r geiriau sydd wedi eu hychwanegu er 2014, cliciwch yma. Byddwn yn diweddaru’r rhestr hon wrth i ragor o eiriau ymddangos.

Gwybodaeth i Staff a Myfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Linciau defnyddiol: Mae nifer o eiriaduron Cymraeg ar lein erbyn hyn, a thermiaduron. Cewch restr ohonynt yma.

Yn ôl i’r brig

Ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru          Cymeradwywyd gan Dictionary Portal          Linc Rhodd Cymorth