Geiriau newydd

English

Rhestr o eiriau newydd (gan gynnwys cofnodion a ailolygwyd) a ychwanegwyd at GPC Ar Lein er 2014
Wedi’i diweddaru – 16 Awst 2023

AALl brf.
ABCh brf.
abl-iach a.
abseil eg.
absennol a.
absenolion2 e.ll.
abwydfa eb.
A.C.2 brf.
AC brf.
acanthws eg.
acne eg.
acolâd eg.
acromatig a.
acromegaledd eg.
acromegali eg.
actifedig a.bfl.
actifiant eg.
actifydd eg.
actin eg.
actinid eg.
actiniwm eg.
actinomorffig a.
actyddion e.ll.
acwafeithrin bg.a.
achen3 eg.
achludiad eg.
achredig a.bfl.
adagio eg.
adalwadwy a.bfl.
adaptor eg.
adargraff eg.?b.
adargraffiad eg.
adarydda bg.
adbrint eg.
adechelin a.
adechelinol a.
adeileddiaeth eb.
adeinig1 eb.
adeinig2 a.
adenilladwy a.bfl.
adenillion e.ll.
adenin eg.
adfachiad1 eg.
adfachiad2 eg.
adfachiad3 eg.
adfeddiad eg.
adfewnol a.
adfocad eg.
adffurfiaf bg.a.
adffurfiant eg.
adiabatig a.
adiol a.
adiolyn eg.
adleoladwy a.bfl.
adlofnodaf ba.
adluniedig a.bfl.
adolygiadaeth eb.
adolygiadwr eg.
adraddiad eg.
adraddiaf bg.a.
adraddoli ba.
adrewi bg.
adrewiad eg.
adroddyddiaeth eb.
adsylwad eg.
adweinyddiaeth eb.
adweinyddu bg.a.
adweitheg eb.
adweithegydd eg.
adwthiad eg.
adwybyddiad eg.
aelodwladwriaeth eb.
AEM brf.
aerobateg eb.
aerofodol a.
aeroleg eb.
afatar eg.
afreidrwydd eg.
affeithiolrwydd eg.
affelion eg.
affin a.
affráe eb.g.
Affricanes eb.
Affro-Americanaidd a.
Affro-Americaniad eg.
Affro-Asiaidd a.
Affro-Caribïad eg.
Affro-Caribïaidd a.
affwysedd eg.
agit-prop eg.
agnosia eg.
anghelfydd-dra eg.
anghellog a.
anghrefydd eb.g.
anghrefyddol a.
anghrefyddoldeb eg.
anghrefyddolder eg.
anghrefyddolrwydd e?g.
anghrefyddus a.
anghrefyddusrwydd e?g.
anghrefyddwr eg.
anghrisialaidd a.
anghroesawgarwch eg.
anghronnol a.
anghronolegol a.
anghydamseredig a.bfl.
anghydamserol a.
anghydffurfedd eg.
anghydffurfiadwy a.bfl.
anghyfystyr a.
anghymarusrwydd eg.
anghynaliadwy a.bfl.
anghynaliadwyedd eg.
anghytffurf a.
AIDS eg.
ailarfogaeth eb.
ailargraffaf bg.a.
ailargraffiad eg.
ailar.holaf ba.
ailbeintiaf bg.a.
ailbrintiad eg.
ailbrintiaf bg.a.
ailbrisiad eg.
ailbrisiaf bg.a.
ailbrofaf ba.
ailchwarae1 eg.
ailchwaraeaf bg.a.
ailchwydiad eg.
ailchwydu ba.
aildeipiaf bg.a.
aildroseddaf bg.
aildrydaraf bg.a.
aildrydariad eg.
aildwymaf ba.
aildyfaf bg.a.
ailddarlledaf bg.a.
ailddarllediad eg.
ailddarllenaf bg.a.
ailddarlleniad eg.
ailddatblygaf bg.a.
ailddatblygiad eg.
ailddechreuad eg.
ailddefnyddiaf ba.
ailddiffiniaf ba.
ailddigwyddaf bg.
ailddigwyddiad eg.
ailddodrefnaf bg.a.
ailddosbarthaf ba.
ailddosbarthiad eg.
ailddrafftiaf bg.a.
ailenillaf ba.
ailenwaf ba.
ailfeintiaf ba.
ailfforestu bg.a.
ailfformadu bg.a.
ailfformatiaf ba.
ailgartrefaf bg.a.
ailgoedwigaf ba.
ailgread eg.
ailgyfansoddaf ba.
ailgyfarparu ba.
ailgyfeiriaf bg.a.
ailgyflenwaf ba.
ailgyflogaf bg.a.
ailgyfogi bg.a.
ailgyfrif1 eg.
ailgyfrifaf bg.a.
ailgyffyrddaf bg.a.
ailgylchadwy a.bfl.
ailgylchaf bg.a.
ailgylchedig a.bfl.
ailgylchol a.
ailgylchwr eg.
ailgymhwysaf bg.a.
ailgyneuaf bg.a.
ailgynhesaf bg.a.
ailgysodaf bg.a.
ailhongian ba.
ailhyfforddaf bg.a.
ail-lanwaf bg.a.
ail-leolaf bg.a.
ail-listio bg.
ailraddiaf bg.a.
ailrwymaf bg.a.
ailsafaf bg.a.
ailstrwythuraf bg.a.
ailwefradwy a.bfl.
ailwefraf bg.a.
ailweiriaf bg.a.
ailwelaf bg.a.
ailwifraf bg.a.
ailwylltio ba.
ailymddan.gosaf bg.
ailymgynullaf bg.a.
ailyswirio bg.a.
Ainw e.ll.
Ainŵaidd a.
Ainŵeg eb.g.
albwmen eg.
albwmenaidd a.
alcyleiddiad eg.
alcyleiddio bg.a.
alcyn eg.
aleatoraidd a.
allegro eg.
alergaidd a.
alergedd eg.
alergeddol a.
alergen eg.
alergenaidd a.
alergenig a.
alergol a.
alewron eg.
Algeraidd a.
Algeriad eg.
alidad eg.
almonwr eg.
alopesia eg.b.
altocwmwlws eg.
allanadlaf bg.a.
allanadledig a.bfl.
allanadliad eg.
allanadlol a.
allddarlleniad eg.
allddod bg.
allddodi1 ba.
allddodi2 be.
allddodol a.
allddodyn eg.
allechelin a.
allechelinol a.
allfaes eg.
allfridio bg.a.
allfwriad eg.
allfwriaeth eb.g.
allfwriaf ba.
allfwriol a.
allfwriwr eg.
allfwrydd eg.
allgar a.
allgaredd eg.
allgarol a.
allgarwch eg.
allgarwr eg.
allgas a.
allgasedd eg.
allglofan eg.b.
allgraidd a.
all-lif eg.
all-lifiad eg.
all-lifo bg.
all-lifol a.
allnaturiol a.
alltarddol a.
allyriad eg.
allyriant eg.
allyrraf bg.a.
allyrredd eg.
allyrrol a.
allyrrwr eg.
ambegynol a.
amcanfesur1 eg.
amcanfesur2 ba.
amcanfesuriad e?g.
amddadl eg.
amddeheurwydd eg.
Americanaidd a.
Americaneidd-dra eg.
Americaneiddiad eg.
Americaneiddiaf bg.a.
Americaneiddiwch eg.
amg. brf.
amguddiad eg.
amhenderfynadwy a.bfl.
amlbegynol a.
amlbrosesu be.
amlbrosesydd a.
amldrac a.
amlddefnydd a.
amlddefnyddiwr a.
amlddimensiwn a.
amlddimensiynol a.
amlddirgrynydd eg.
amlddisgyblaeth a.
amlddisgyblaethol a.
amlddiwylliannaeth eb.
amlddiwylliannedd eg.
amlddiwylliannol a.
amlddiwylliant eg.
amlfynediad a.
amlgorff a.
amlgyfeiriol a.
amlhiliaeth eb.
amlwyth eg.
amlwythiad eg.
amlwythiant eg.
amlwytho bg.a.
amlyncaf bg.a.
amlynciad eg.
amnewidiadwy a.bfl.
amnewidiadwyedd eg.
amoniac a.
ampwla eb.g.
amran.gwymp eg.
amryfaliaeth eb.g.
amrywiol a.
amrywiolaeth eg.b.
amrywiolaf bg.a.
amrywioldeb eg.
amrywiolyn eg.
amsgrifio ba.
amygdala eg.b.
anabatig a.
anabolaeth eb.
anabolaidd a.
anaboleg e.
anabolig a.
anacrwsis eg.
anachronig a.
anaddysgadwy a.bfl.
anarchyddol a.
anataliad eg.
Andoriad eg.
Andorraidd a.
androgen eg.
androgenaidd a.
androgenig a.
androgynaidd a.
androgynedd eg.
anecsbloetiedig a.bfl.
anemaidd a.
anemia eg.
anemig a.
anesthetigo ba.
anetholiadol a.
anfioddiraddadwy a.bfl.
anffafrioldeb eg.
anffrengig a.
An.gliaidd a.
An.golaidd a.
An.goliad eg.
anhedonia eg.
anheddeg eb.
anheintiol a.
anheintus a.
anhydawdd a.
anhydoddedd eg.
anhydoddyn eg.
anhydrid eg.
anhywasg a.
-aniaeth oldd. enw.
anïon eg.
aniönig a.
anlynol a.
anllathraidd a.
annarbwylladwy a.bfl.
annatureiddiad eg.
annatureiddio bg.a.
annerbyniadwyaeth eb.
annetholiadol a.
annidor a.
annidoriant eg.
anniplomyddol a.
annynolrwydd eg.
anomi eg.
anomig a.
anostyngol a.
anrylliadwy a.bfl.
ans. brf.
ansadio ba.
ansyncronaidd a.
antenyn eg.
antinod eg.
Anthroposen a.
anunfaint a.
anuno bg.a.
anwedd-drydarthiad eg.
anwedd-drydarthu be.
anwiriad eg.
anwiriadwy a.bfl.
anwrthdroadol a.
anymadweithiol a.
anymosodedd eg.
anymyrrus a.
ap3 eg.
apanaeth eb.
apracsia eg.
apricot eb.g.
apwyntai eg.
-ar1 oldd. ansoddeiriol
-ar2 oldd. enw.
aranadliad eg.
arbor eg.
Archeaidd a.
archseren eb.
archwys2 eg.
archwysiad eg.
archwysol a.
archwysu bg.a.
ardeleriad eg.
ardeleru bg.
*ardrawaf bg.a.
ardrawiad eg.
ardrawol a.
arddaearol a.
arddyrnol a.
areiniad eg.
arenfaen eg.
arennwst eg.
arg eg.
arg. brf.
Arg. brf.
argaeniad eg.
Argl. brf.
Argls brf.
ariandwyll eg.
arnawf a.
arnofiad eg.
arnofiaf bg.a.
arnofiant1 eg.
arnofiol a.
arnofyn eg.
aroledd1 eg.
aroleddu bg.
arosgedd eg.
arseddog a.
arswyn eb.g.
arswynaf ba.
arswyniad eg.
arswynol a.
arsyllog a.
arunigwr eg.
arunigydd eg.
arweddlyn eg.
arweinbost eg.
arwydr e?g.
A.S. brf.
A.S.E. brf.
aseinai eg.
asetabwlaidd a.
asetabwlwm eg.
asffalt eg.
asffaltaidd a.
asffaltig a.
asffaltio ba.
asgwrneiddiad eg.
asgwrneiddiaf bg.a.
asimwth eg.
asimwthol a.
astroffiseg eb.
astroffisegol a.
astroffisegwr eg.
astronot eg.
astronoteg eb.
astronotegol a.
asthenosffer eb.g.
asymptomatig a.
ataleb eb.
ataliant1 eg.
atbryn a.
atgofiannol a.
atgofiant1 eg.
atgyd1 eg.
atgyd2 eg.
atgydiad eg.
atgydio bg.a.
atgydiol1 a.
atgydiol2 a.
atgynhyrchwr eg.
atir a.
atom1 eg.b.
atomadur eg.
atomaidd a.
atomeg eb.
atomegwr eg.
atomeiddiad eg.
atomeiddiaf bg.a.
atomeiddiedig a.bfl.
atomfa eb.
atomiaeth eb.
atomig a.
atomistaidd a.
atomistiaid e.ll.
atomistig a.
atomydd eg.
atomyddol a.
B.A. brf.
babanleiddiad1 eg.
babanleiddiad2 eg.
bacteriostatig a.
bachadain eb.
Bahamaidd a.
balalaica eg.
Balïaidd a.
bandog a.
Ban.gladeshaidd a.
Ban.gladeshiad eg.
bar4 eg.
Barbadaidd a.
barbican eg.
barriff eg.
baryon eg.
basidiomycet eg.
baswca eg.
batholith eg.
batholithig a.
biach2 e.
biachu bg.
Biaffraidd a.
bioddiraddadwy a.bfl.
bioddiraddadwyedd eg.
bioddiraddiad e?g.
bioddiraddio bg.a.
bio-ymoleuedd eb.
bio-ymoleuol a.
bow-wow eg.b.
brwynfryd eg.
brwyniad eg.
brwyniaf1 bg.a.
brwynog1 a.
brwynog2 a.
brwynos eb.
brwynswrn eg.
brwynwellt e.ll.
brwynwyrdd a.
brwys1 a.
brwys3 eg.
brwyscter e?g.
brwysedd eg.
brwysg a.
brwysgaf1 bg.a.
brwysgaid a.
brwysgaidd a.
brwysgar a.
brwysgedig a.bfl.
brwysgedlys eg.
brwysgedd eg.
brwysgflaen a.
brwysgi e?g.
brwysglawn a.
brwysglyd a.
brwysgni e?g.
brwysgol a.
brwysgwr eg.
brwysiaf1 ba.
brwysiaf2 bg.a.
brwysiedig a.bfl.
brwyso bg.a.
brwysol a.
brycan eg.b.
brycini e.ll.
brycyno ba.
brych a.
brychaf bg.a.
brychau e.ll.
brychbilen eb.
brychbilennol a.
brychddu a.
brychedig a.bfl.
Brycheiniwr eg.
brycheuaf bg.a.
brycheulyd a.
brycheuog a.
brycheuol a.
brycheuwr eg.
brychfelyn a.
brychfoel a.
brychi eg.
brychiad eg.
brychlas a.
brychliw a.
brychlwyd a.
brychlyd a.
brychni eg.
brychog a.
brychol a.
brychwelw a.
brychwinau a.
brychwyn a.
brychyn1 eg.
brychyn2 eg.
brychynnu bg.a.
bryd1 eg.
brydaer a.
brydaniaeth eg.b.
brydanu bg.a.
brydedd1 e.
brydedd2 eg.
brydfeddwl1 eg.
brydfeddyliaf ba.
brydfryd e?g.
brydffodiad eg.
brydffodio bg.a.
brydffodus a.
brydgar a.
brydgarwch e?g.
brydiad e?g.
brydiaf1 bg.a.
brydiaf2 bg.a.
brydiannu bg.a.
brydiant1 eg.
brydig a.
brydineb e?g.
brydiog a.
brydiol a.
brydlon1 a.
brydlon2 a.
brydlonedd eg.
brydni eg.
brydol2 a.
brydonaf ba.
brydsyllaf bg.
brydsyllgar a.
brydsylliad eg.
brydus1 a.
brydus2 a.
brydwaith eg.
brydd a.
bryddoneg eb.
bryfed eg.
bryfysgrif eb.
brygawthaf bg.a.
brygawthen eb.g.
brygawthwr eg.
Brymi eg.
brymlys eg.
bryn eg.
brŷn eg.
Brynaich e.ll.
bryncyn eg.
bryncynnog a.
bryncynnu bg.
bryndir eg.
bryn.gaer eb.
bryniaf bg.a.
brynicâf bg.
bryniog a.
bryniol a.
brynnig a.
bryntaf2 bg.a.
bryntai eg.
bryntaidd a.
bryntair e?g.
bryntddyn eg.
bryntedd eg.
brynti eg.
bryntiaith eb.
bryntni eg.
bryntrwydd e?g.
bryntwaith eg.
bryntwas eg.
bryntwch eg.
bryntyn eg.
brys1 eg.
brysanfon ba.
brysau e.?ll.
brysbellebyr e?g.
brysbennaf bg.a.
brysdaith eb.
brysdeithiaf bg.
bryseb eb.
brysebyr eg.
brysfarch eg.
brysfawr a.
brysfynag eg.b.
brysfynegiad eg.
brysfynegiaeth e?b.
brysgam eg.
brysgamaf bg.a.
brysgar a.
brysgarwch eg.
brysgenadwri eg.b.
brysgenhadwr eg.
brysgennad eg.
brysgerbyd eg.
brysgerbydres eg.
brysgerddaf bg.
brysglawdd eg.
brysgludres eb.g.
brysglwyn eg.
brysglwynach e.ll.
brysgyfeiriol a.
brys-hysbysiad eg.
brysiad eg.
brysiadur eg.
brysiaf bg.a.
brysiawr1 eg.
brysiedig a.bfl.
brysiog a.
brysiogrwydd eg.
brysiol a.
brysiwr eg.
bryslawn a.
bryslen eb.
bryslun eg.
bryslythyr eg.
brysneges eb.
brysnegeseuwr eg.
brysnegeswr eg.
brysrewedig a.bfl.
brysrewi ba.
bryswaith eg.
Brytaen eb.
brytâf bg.
Brytanaidd a.
Brytaneg eb.
Brytaniad eg.
Brytaniaith eb.
Brytanol a.
brytserch e?g.
brytwn eg.
Brytwn eg.
brythai eg.
brythaint eg.
Brython e.ll.
Brythonaidd a.
Brythoneg eb.g.
Brythoniad eg.
Brythoniaith eb.
Brythonig a.
Brythonol a.
Brythonwr eg.
brythus a.
brythwch eg.
brythwr eg.
brythwy eg.
bryw a.
brywder eg.
brywes eg.
brywiog a.
brywt eg.
bu2 eb.
buach1 eg.
buachaidd a.
buachu1 bg.
buad eg.
bual eg.
bualgen eg.
bualgorn eg.
buan a.
buanaf2 bg.a.
buanaidd a.
buander eg.
buandra eg.
buandro e.
buandroed a.
buandwf a.
buanedd eg.
buanfarch eg.
buan.grwn a.
buan.gyrch a.
buanlong eb.?g.
buanllym a.
buanol a.
buanred a.
buanrwydd eg.
buanrhwydd2 a.
buanwyllt a.
buarth eg.
buarthaf bg.a.
buarthaid eg.
buarthdail eg.
buarthedig a.bfl.
buarthfa eb.
buarthfor eg.
buarthgae eg.
buarthog a.
buarthol a.
buarthwr eg.
buch1 eb.
buch2 eb.
buchaidd1 a.
buchan1 eb.
buchdraeth eg.b.
buchdraethawd eg.
buchdraethiad eg.
buchdraethol a.
buchdraethwr eg.
buchedd eb.
bucheddaf bg.a.
buchedd-draith eb.
bucheddiad eg.
bucheddiaeth eb.
bucheddnod eg.
bucheddocâf bg.
bucheddog a.
bucheddol a.
bucheddoldeb eg.
bucheddus a.
bucheddwr eg.
buches1 ?eb.
buches2 eb.
bucheslawn a.
bucheslyfr eg.
buchesu bg.a.
bucheswr eg.
buchfrech eb.
buchfrechaf bg.a.
buchfrechiad eg.
buchfrechiadu ba.
buchfrechwr eg.
buchgig eg.
buchiad eg.
buchiaf bg.a.
buchig eb.
buchlaswellt e.ll.
buchol a.
bucholion e.ll.
buchwellt e.ll.
buchwr eg.
buchwydd e.ll.
buchynt e?b.
budr a.
budrad eg.
budraf2 bg.a.
budraidd a.
budrair e?g.
budrbeth eg.
budrchwant e?g.
budrchwil eb.
budrdlawd a.
budrddyn eg.
budredig a.bfl.
budredd eg.
budreddaf bg.a.
budreddi eg.
budreddiad1 eg.
budreddiaid e.ll.
budreddllyd a.
budreddog a.
budreddol a.
budreddus a.
budreiddio ba.
budreiriad eg.
budreiriog a.
bufrech eb.
bufrechaf bg.a.
bufrechiad eg.
bufrechwr eg.
bugig eg.
buwch eb.
buwchaidd a.
buwchan eb.
buwchfrechaf bg.a.
buwchfrechiad eg.
buwchol a.
bygraf bg.a.
bygyr eg.
bygyrd a.
bygyr it ebd.
bygyr off ebd.
bygyr ôl e.
cabare eg.
cabi eg.
cacoffoni eg.
cacoffonig a.
cactws eg.
cad-drefniad eg.
cad-drefnu bg.a.
cadeirlan eb.
cadeiryddol a.
cadi2 eg.
cadi3 eg.
cadmiwm eg.
cadwraethwr eg.
cafaliraidd a.
cafeat eg.
cafiar eg.
caffeteria eg.
caffîn eg.
cafftan eg.
caiac eg.
caiacio bg.
caiaciwr eg.
caiman eg.
Cainosöig a.
calamin eg.
calchbalmant eg.
calchbost eg.
calcheiddiad eg.
calchgar a.
caledfwrdd eg.
caledwedd eb.g.
caleidosgop eg.
caleidosgopaidd a.
caleidosgopig a.
calibraf ba.
Califfornaidd a.
caligraffeg eb.
caligraffi eg.
caligraffydd eg.
caliper eg.
Cambodiad eg.
Cambodiaidd a.
Cambriaidd a.
Cambrian a.
camdyngaf bg.
camelia eg.
camenw eg.
cameo eg.
camesgor bg.a.
camesgoriad eg.
camfihafiaf bg.
camfuchedd eg.b.
camfucheddaf bg.
camfucheddiad eg.
camgoel eb.
camgoelio bg.a.
camisol eg.b.
camliwiaf bg.a.
camochri bg.
campws eg.
camsefyll bg.
canabis eg.
caniaf bg.a.
canmil1 rhif.
canmiw e.ll.
canmu e.ll.
canpunt eg.
canraddol a.
canserachosol a.
canseraidd a.
canslad eg.
cantro e?g.
canŵio bg.
canŵiwr eg.
caplandy eg.
caprys e.ll.
capsiwl eg.b.
capsiwn eg.
capstan eg.
capteiniaf bg.a.
carafanio bg.
carafaniwr eg.
caráff eg.
caramel eg.
carameleiddiaf bg.a.
carat eg.
carate eg.
carbonedig a.bfl.
Carbonifferaidd a.
carbwretor eg.
cardigan eb.
cardiofasgwlaidd a.
cardioleg eb.
cardiolegydd eg.
Caribïad eg.
Caribïaidd a.
carioci eg.
carisma eg.
carismatig a.
carpal a.
carpalaidd a.
carsinogenig a.
carthbair eg.
carwsél eg.
caserol eg.
casét eg.
casino2 eg.
castanét eg.
Castilaidd a.
Castileg eb.g.
Castiliad eg.
castor1 eg.
castor2 eg.
castor-oel eg.
catabatig a.
catabolaeth eb.
cataboleg e.
catabolig a.
Catalan eg.
Catalanaidd a.
Catalaneg eb.g.
Catalanes eb.
Catalaniad eg.
catalytig a.
catamarán eb.g.
catapwlt eg.
catâr eg.
cataract eg.b.
categoreiddiad eg.
categoreiddiaf bg.a.
catïon eg.
catiönig a.
catrodol a.
catwad eg.
Cawcasaidd a.
Cawcasiad eg.
cawlach eg.
cawodlyd a.
cawsionyn eg.
cebáb eg.
cêc eg.
cedorfa eb.
cefndeuddwr eg.
cefndirol a.
cefnlu eg.
cefnwlad eb.g.
cegolch eg.
ceiropracteg eb.
ceiropractydd eg.
cellraniad eg.
cem- rhgdd.
cemegion e.ll.
cemegolion e.ll.
cemoleuedd eg.
cemoleuol a.
cemotherapeg eg.
cemotherapi eg.
cemymoleuedd e.
Cenead eg.
cenedlaetholgar a.
Ceniad eg.
Ceniaidd a.
centilitr eg.
centimetr eg.
cerameg eg.b.
ceramig a.
cerfigol a.
cerfwedd eb.g.
cerosin eg.
Cesaraidd a.
ceugrwm a.
ceugrwn a.
cibddallineb eg.
cibẃts eg.
cigwrthodwr eg.
cigyswr eg.
cilchwarren eb.
cildraeth eg.
cilfan eb.g.
cilgnöwr eg.
cilo eg.
cilobeit eg.
cilocalori eg.
cilogram eg.
cilometrig a.
cilowat eg.
cilt eg.
cineteg eb.
ciropodydd eg.
Ciwbaidd a.
Ciwbanaidd a.
Ciwbaniad eg.
ciwbiaeth eb.
ciwbicl eg.b.
ciwbydd eg.
ciwi eg.
claerwelediad e?g.
clan eg.
clarinetydd eg.
clawstroffobaidd a.
clawstroffobia eg.
clawstroffobig a.
cleptomania eg.
clercaidd a.
clercyddol a.
clerigol a.
clipfwrdd eg.
cliradain eb.
clirffordd eb.
cliriad eg.
clirwelediad eg.
clirweledydd eg.
clitoris eg.
cloadwy a.
clociaf2 bg.a.
clocwedd a.
clofan eg.b.
clôn eg.
cloniaf bg.a.
clorig a.
clorinadu ba.
clorineiddio ba.
clorofflwrocarbon eg.
clownio bg.
cludfelt eg.
cludiant eg.
clustffon eg.b.
clymbleidiaf bg.
clywdeipio bg.a.
clywdeipydd eg.
clywedol a.
clywelaf bg.a.
clyweled a.
clyweledol a.
clyweliad eg.
coala eg.
cobalt eg.
coblog a.
côc1 eg.
côc2 eg.
côc3 eg.
cocên eg.
coconyt eg.b.
cocrotsien eb.
coctel eg.b.
codeiddio ba.
codiaf2 bg.a.
codisil eg.
codlys eg.
codydd eg.
coegddigrif a.
coil eg.
coladaf ba.
coladiad eg.
colagen eg.
colesterol eg.
colofnydd eg.
Colombiad eg.
Colombiaidd a.
côl-tar eg.
coltariaf bg.a.
collddail a.
comando eg.
comisiynaf ba.
comiwtiaf bg.a.
comôd eg.
compiwter eg.
compiwtereiddio bg.a.
condom eg.
conffederasiwn eg.
conffeti eg.
Conffiwsaidd a.
Conffiwsiad eg.
Con.golaidd a.
coniac eg.
conig a.
consensws eg.
consentrig a.
consesiwn eg.
conshi eg.
consierto eb.g.
consol eg.
consortiwm eg.
contio bg.a.
corbwmpen eb.
Coread eg.
Coreaidd a.
Coreeg eb.g.
coreograffeg eb.
coreograffi eg.
coreograffig a.
coreograffydd eg.
côr-feistr eg.
cornbîff eg.
corola eg.
Corseg eb.g.
Corsiad eg.
Corsicaidd a.
cortison eg.
cosmolegol a.
cowboi eg.
cowpog eg.b.
craciedig a.bfl.
crât eg.
creadigedd eg.
credadwyedd eg.
credydaf ba.
crefás eg.
creigwely eg.
crematoriwm eg.
Creolaidd a.
creoliaith eb.
creon eg.b.
Cretaidd a.
Cretasaidd a.
Cretasig a.
cretin eg.
crisgroesi bg.a.
crisialeg eb.
critigol a.
croce eg.
crochenwaith eg.
croesddywedol a.
croeseiriwr eg.
croesfa eb.
croesfan eb.g.
croesgadu bg.
croesholwr eg.
croeslin eb.g.
croeslinol a.
croestoriad eg.
crogiant eg.
croniant eg.
cronig2 a.
cronnus a.
cronoleg eb.
cronolegol a.
crwpier eg.
crwynfa eb.
crymbl eg.
cryndo eg.
crynodiad eg.
cryno-ddisg eg.b.
cryptig a.
cryptograffeg eb.
cryptograffig a.
cryptogram eg.
cuddliw eg.
cuddliwio bg.a.
cuddwybodaeth eb.g.
curadur eg.
cwan.go eg.
cwarantîn eg.
Cwaternaidd a.
cwcer eg.b.
cwci eg.
Cwebecaidd a.
Cwebeceg eb.g.
Cwebeciad eg.
cwiltiog a.
Cwrdaidd a.
Cwrdeg eb.g.
Cwrdiad eg.
cwscws eg.
cyanosis eg.
cydadroddaf bg.a.
cydaddolaf bg.a.
cydaddysg eb.g.
cydaddysgol a.
cydalaraf bg.a.
cydamseraf bg.a.
cydamseredig a.bfl.
cydamseredd eg.
cydamseriad eg.
cydamserol a.
cydamseroldeb eg.
cydamserydd eg.
cyd-awdur eg.
cydberchnogaeth eb.
cydberthynaf bg.a.
cydblethaf bg.a.
cydbriodaf bg.a.
cyd-deithiaf bg.
cyd-droseddwr eg.
cyd-dyfaf bg.a.
cyd-ddealltwriaeth eg.b.
cyd-ddigwyddaf bg.
cyd-ddinesydd eg.
cyd-ddioddefaf bg.
cyd-ddisgybl eg.
cydeisteddaf bg.
cydfagaf ba.
cydfeddiannaf bg.a.
cyd-filwr eg.
cydfrawd eg.
cydfrawdoliaeth eb.g.
cydfuchedd eb.
cydfucheddol a.
cydfucheddu bg.
cydfuchesa bg.
cydfuddiannol a.
cydfywiaf bg.
cydffederasiwn eg.b.
cydffurfedd eg.
cydffurfiadwy a.bfl.
cydganaf bg.a.
cydganlynaf bg.a.
cydgasglaf bg.a.
cydgrynhoaf bg.a.
cydgwmni eg.
cydgydiaf bg.a.
cydgyfarfod1 eg.
cydgyfarfyddaf bg.
cydgyfarfyddiad eg.
cydgyfranogaf bg.a.
cydgyfrifoldeb eg.
cydgyffwrdd bg.a.
cydgymysg1 a.
cydgymysgaf bg.a.
cydgymysgedig a.bfl.
cydgymysgedd eg.
cydgymysgiad eg.
cydgynullaf bg.a.
cydgynulledig a.bfl.
cydgynulliad eg.
cydgyswllt eg.
cydgysylltaf bg.a.
cydgysylltiad eg.
cydgysylltiedig a.bfl.
cydgysylltiol a.
cydgysylltydd eg.
cydlafuriaf bg.
cyd-lafurwr eg.
cydlawenhaf bg.a.
cydletyaf bg.
cyd-letywr eg.
cydlif eg.
cydlifaf bg.a.
cydlifeiriant eg.
cydlifeirio bg.
cydlifeiriol a.
cydlifiad eg.
cydlifiant eg.
cydlifol a.
cydlynaf bg.a.
cydlynedig a.bfl.
cydlynedd eg.
cydlyniad eg.
cydlynol a.
cydlynus a.
cydlynydd eg.
cydlywodraeth eb.
cydofidiaf bg.
cydraddolwr eg.
cyd-seren eb.
cydserennaf bg.
cydymdrafod1 eg.
cydymdrafod2 bg.
cydymdrech1 eg.b.
cydymdrechaf bg.
cydymdrechiad eg.
cydymddiddan1 eg.
cydymddiddanaf bg.
cydymddiddaniad eg.
cydymddiddanol a.
cyd-ymddiddanydd eg.
cydymgeisiol a.
cyddwysaf bg.a.
cyddwysiad eg.
cyddwysydd eg.
cyfadeilad eg.
cyfangaf bg.a.
cyfangiad eg.
cyfaint2 eg.
cyfanbeth eg.
cyfansawdd eg.
cyfath a.
cyfathreb eb.g.
cyfathrebaf bg.a.
cyfathrebwr eg.
cyfeddiannu ba.
cyfeiriadur eg.
cyfeiriannu bg.a.
cyfeiriant2 eg.
cyfetholedig a.bfl.
cyfledol a.
cyfliniad eg.
cyflymedig a.bfl.
cyflymiadur eg.
cyflymydd eg.
cyfoesedd eg.
cyfrifeg eb.g.
cyfrifiadur eg.
cyfrifiaduraf bg.a.
cyfrifiadureg eb.
cyfrifiadurwr eg.
cyfrifiannell eb.
cyfuchlin eb.g.
cyfuchlinedd eg.
cyfuchlinol a.
cyfunffurf a.
cyfunion1 a.
cyfunrhif eg.
cyfunrhywiaeth eb.g.
cyfunrhywiol a.
cyfwelaf bg.a.
cyfweledig a.bfl.
cyfweliad eg.
cyfwisg eb.
cyfwyd eg.
cyffinwlad eb.
cyffug eg.
cyngreswr eg.
cyhuddiadol a.
cylchfa eb.
cylchfan eb.g.
cylchffordd eb.
cyllidebol a.
cymdeithasegol a.
cymdogolrwydd eg.
cymêr eg.b.
cymeriadu bg.a.
cymhareb eb.
cymhelliant eg.
cymudaf bg.a.
cymudwr eg.
cymuned eb.
cymunedol a.
cymysgwy eg.
cynadleddfa eb.
cynaliadwy a.bfl.
cynaliadwyaeth eg.
cynaliadwyedd eg.
cynderfynol a.
cyn-drigolion e.ll.
cynferch eb.
cynflas eg.
Cyn-Gambriaidd a.
cynhanesol a.
cynhanesyddol a.
cynhyrchiant eg.b.
cynodiad eg.
Cypraidd a.
Cypriad eg.
cyrler eg.
cyrri eg.
cyrydaf bg.a.
cyrydiad eg.
cyrydol a.
cysurfawr a.
cysyniad2 eg.
cysyniadol a.
cytffurf a.
cytled eg.
cytleri e.ll.
cywasgydd eg.
cyweiraidd a.
chwaergenedl eb.
chwaer-iaith eb.
chwaer-long eb.
chwarenlif eg.b.
chwarennol a.
chwedegfed rhif.
chwemisol a.
chweongl eg.
chwephunt e.ll.
chwisg eg.b.
chwisgiaf bg.a.
chwyddhad eg.
chwyddleisiaf ba.
chwynladdwr eg.
chwynleiddiad eg.
chwyrlïant1 eg.
chwyth-dwll eg.
chwythlamp eb.
dab2 eg.
dabiad eg.
dacron eg.
dadafaelaf bg.a.
dadafaeliad eg.
Dadaïstiaeth eb.
dadbaciaf bg.a.
dadbwythaf ba.
dad-drefedigaethu bg.a.
dad-ddaearaf ba.
dad-ddofi bg.a.
dad-ddyfriaf bg.a.
dad-ddynodaf ba.
dadfeddiannaf ba.
dadfilwroledig a.bfl.
dadfilwroli ba.
dadflociaf bg.a.
dadfotymaf bg.a.
dadfygiaf bg.a.
dadhydradaf bg.a.
dadhydradiad eg.
dadhydredig a.bfl.
dadleolaf ba.
dadleoliad eg.
dadlygru bg.a.
dadnatureiddiad eg.
dadnatureiddio bg.a.
dadnitreiddiad eg.
dadreolaeth eb.
dadreolaf bg.a.
dadrewaf bg.a.
dadrewydd eg.
dadrithiol a.
dadroliaf bg.a.
daduniad eg.
dadwefraf bg.a.
dadwefriad eg.
dadweindiaf bg.a.
dadwenwynaf bg.a.
dadwenwyniad eg.
dadwladolaf ba.
dadwladychu bg.a.
dadwleidyddoli ba.
dadymafael bg.
dalgylch eg.b.
daliant1 eg.
Dalmataidd a.
dallbwynt eg.
dan.gosbeth eg.
darbwylladwy a.bfl.
darfudaf bg.a.
darfudiad eg.
darfudol a.
darfyddiad eg.
dargadwaf ba.
dargludaf bg.a.
dargludedd eg.
dargludiad eg.
dargludiant eg.
dargludydd eg.
dargopi eg.
dargopïaf bg.a.
dargyfeiredd eg.
dargyfeiriad eg.
dargyfeiriaf bg.a.
dargyfeiriol a.
dar.heulad eg.
darllenawd eg.
darseinydd eg.
Darwinaidd a.
datblygus a.
datbroffes eb.
datbroffesu bg.a.
datchwyddo bg.a.
datchwyddol a.
datfforestu ba.
datganoliad eg.
datgeliad eg.
datgload eg.
datgodiaf ba.
datgoedwigaf bg.a.
datgyplu bg.a.
datrysiad eg.
datwm eg.
dauddimensiynol a.
dauwynebogrwydd eg.
De-Affricanaidd a.
De-Affricanwr eg.
deallusol a.
debentur eg.
debyd eg.
debydaf ba.
decathlon eg.
decibel eg.
decilitr eg.
decimetr eg.
decor eg.
decstros eg.
Defonaidd a.
degad eg.b.
degawd eg.b.
degoliad eg.
dengmlwyddol a.
dehydrad eg.
dehydru bg.a.
deialog eb.g.
deialogaf ba.
deialogaidd a.
deieteg eb.
deietegol a.
deietegydd eg.
deif eb.
dein eg.
deinosor eg.
deinosoraidd a.
deintyddfa eb.
dêl3 eb.
delfrydyddol a.
delfrytgar a.
delincwent a.
deliriwm eg.
delweddaeth eb.
demên eg.b.
demograffeg eb.g.
demograffig a.
denim eg.
depo eg.
derbyniadwyaeth eb.
derbynwest eb.
deric eg.
dermatitis eg.
dermatoleg eb.
dermatolegydd eg.
desbot eg.
desbotiaeth eb.
detector eg.
determinant eg.
detritws eg.
detholedd eg.
deuaidd a.
deubarthol a.
deuddeheuig a.
deuddydd e.ll.
deufis e.ll.
deuffocal a.
deulawr1 a.
deulawr2 a.
deuod eg.
deurannol a.
deuris a.
deurywiad eg.
dewislen eb.
diabetes eg.
diabetig a.
diachos a.
diaddysg a.
dialectegol a.
diamcan a.
diamddiffyn a.
diamedrol a.
diamgyffred a.
dianrhydedd eg.
dianrhydeddaf ba.
diapason eg.
di-arf a.
diarfau a.
diaroglydd eg.
diaros a.
diarswyd a.
diatal a.
diawdurdod a.
diawydd a.
di-baid a.
di-ball a.
di-barch a.
dibechod a.
diberfeddaf ba.
diberygl a.
di-blant a.
diblastig a.
diblentyn a.
dibluaf bg.a.
di-blwm a.
di-boen a.
dibrofiad a.
dibroffes a.
dibryder a.
dibwrpas a.
dibwys a.
dibwysau a.
dibynadwyedd eg.
dici-bow eg.
dichellwaith eg.
di-dact a.
di-dâl a.
didalent a.
di-deitl a.
diderfyn a.
didostur a.
didosturi a.
didrugar a.
didrugaredd a.
di-drwst a.
didwrw a.
didynnaf ba.
di-dyst a.
didystion a.
diddannedd a.
di-ddant a.
diddarfod a.
diddichell a.
diddiffyg a.
diddofi a.
diddychymyg a.
diddyddiad a.
diddyled a.
diddyledrwydd eg.
di-ddysg a.
diegni a.
diepil a.
dietifedd a.
dieuog a.
dieuogaf ba.
difalch a.
difantais a.
difanteision a.
di-farf a.
di-fedr a.
difesur a.
diflewyn-ar-dafod a.
diflin a.
diflinaf1 bg.a.
diflino2 a.
difodwr eg.
di-foes a.
difoesau a.
difraster a.
difreintiedig a.
difrifddwys a.
di-fudd a.
di-fwlch a.
difwriad a.
difylchau a.
difynegiant a.
difywyd a.
differaf2 bg.a.
differiad eg.
differol a.
differyn eg.
diffiwsio ba.
difforestaf ba.
diffreithiad eg.
diffreithiant eg.
diffreithio bg.a.
di-ffrind a.
difftheria eg.
di-ffurf a.
diffwdan a.
di-ffydd a.
diffygdalu bg.a.
diffygdalwr eg.
digaffîn a.
digariad a.
digartref a.
digartrefaf ba.
digartrefedd eg.
digellwair a.
digenfigen a.
digerydd a.
digidaf ba.
digideiddiaf ba.
digidol a.
diglefyd a.
di-glod a.
digoedwigo ba.
digolled a.
di-gosb a.
di-gost a.
digostau a.
digrefydd a.
digrefyddol a.
di-grefft a.
digriflunio ba.
di-griw a.
digroeso a.
diguro a.
digwmwl a.
di-gwsg a.
di-gŵyn a.
digwynion a.
digwyno1 a.
digydwybod a.
digydymdeimlad a.
digyfaddawd a.
digyfaill a.
digyfeiliant a.
digyfeiliorn a.
digyfeillach a.
digyfeillion a.
digyfnewid a.
digyfraith a.
digyfrwng a.
digyffelyb a.
digyffro a.
digymhellrwydd eg.
digymorth a.
di-Gymraeg a.
digymylau a.
digymysg a.
digynhorthwy a.
digynnwrf a.
digynnydd a.
digynnyrch a.
digynsail a.
digysgod a.
digysur a.
digytundeb a.
dihamdden a.
dihanes a.
diheintiedig a.bfl.
diheintiol a.
dihelbul a.
di-hoen a.
dihyfforddiant a.
dijeridŵ eg.
dilawes a.
di-les a.
dilestair a.
dilety a.
dilëwr eg.
dilewys a.
di-liw a.
di-loes a.
diloesau a.
di-log a.
di-lwgr a.
di-lwybr a.
dilwybrau a.
dilyniannol a.
dilysnodaf ba.
dimensiwn eg.
dimensiynol a.
dinacâd a.
dinewid a.
din.gi eg.b.
din.go eg.
diniwliaf ba.
diniwliwr eg.
dinoethiant eg.
di-ofn a.
diofnau a.
diofnog a.
diofnus a.
diorchwyl a.
diorffen a.
diorffwys a.
diosgoi a.
dip eg.b.
diramant a.
dirgroes a.
dirgrynydd eg.
diriant eg.
di-rif a.
dirifedi a.
dirlawn a.
dirlawnder eg.
dirlenwaf bg.a.
dirweddaeth eb.
dirwgnach a.
dirybudd a.
di-rym a.
dirymder eg.
dirymdra eg.?b.
dirymedd eg.
di-sail a.
diseiliau a.
disel eg.
disgo eg.
disgotec eg.
disgwrs eg.b.
di-sgwrs a.
disgwrsio bg.
disgyrchedd eg.
disgyrrwr eg.
disgyrsaidd a.
disgyrsiol a.
di-siâp a.
di-siwgr a.
di-staen a.
di-stop a.
distrywgarwch eg.
di-stŵr a.
di-swyn a.
disyflyd a.
disylfaen a.
disymud a.
disynnwyr a.
ditiad eg.
ditiadwy a.bfl.
ditiol a.
diurddas a.
di-wad a.
diwaelod a.
diwaelodaf bg.a.
diwaelodion2 a.
diwahaniaeth1 a.
diwahaniaeth2 eg.
diwahoddiad a.
diwasanaeth a.
diwasgedd eg.
diwastraff a.
diweddariad eg.
diweniaith a.
diwenwyn a.
di-werth a.
diwretig a.
diwrthwynebiad a.
diws eg.
diwydianeiddiaf bg.a.
diwydiannaf bg.a.
diwyrni1 a.
diwyrni2 eg.
diwyro1 a.
diymdrech a.
diymdroi a.
diymddiried a.
diymffrost a.
diymgeledd a.
diymwared a.
diynni a.
diysbryd a.
DNA brf.
dociaf2 bg.a.
dociwr eg.
dolbridd eg.
Dominiciad eg.
dominyddaf bg.a.
dominyddiaeth eb.
dominyddol a.
dosiaf bg.a.
dotwaith eg.
Dr brf.
draeniad eg.
drafftsmon eg.
drafftsmonaeth eb.
dramodaf bg.a.
dramodiad eg.
dresin eg.
dribl eg.b.
driblwr eg.
drip eg.
dripsych a.
drwgarferiad eg.
drwgenwog a.
drygfyd eg.
drylliadwy a.bfl.
drymlin eg.b.
duloyw a.
dwblbarcio bg.a.
dwodenwm eg.
-dwr oldd.
dwrglos a.
dwrlawn a.
dwyadeiniog a.
dwyawr e.ll.
dwyblaid e.ll.
dwybleidiol a.
dwybunt e.ll.
dwyffordd e.ll.
dwyochredd eg.
dwyochrog a.
dwyochrol a.
dwyradd e.ll.
dwyraniad eg.
dwyrannu bg.a.
dwyrannydd eg.
dwyreinfyd eg.
dwysâd eg.
dwythell eb.
dybiaf2 ba.
dyblygydd eg.
dyddodaf ba.
dyddodiad eg.
dyddodion e.ll.
dyfarndal eg.
dyfarndaliad eg.
dyfnddwys a.
dyfodoliaeth eb.g.
dyframaeth eb.
dyframaethaf bg.a.
dyfrfan eg.
dyffl eg.
dylednod eg.
dyluniad eg.
dyluniwr eg.
dymbel eg.
dymchwelol a.
dymi eg.b.
dyneiddiad eg.
dyneiddiaeth eb.
dyneiddiaf bg.a.
dyneiddiol a.
dyneiddiwch eg.
dyneiddiwr eg.
dyn.garî eg.
dyniaethau e.ll.
dyniaethol a.
dyslecsia eg.
dyslecsig a.
dyspepsia eg.
e-2 rhgdd.
e-bost eg.
e-bostiaf bg.a.
eciwmeniaeth eb.
eciwmenydd eg.
ecliptig a.
ecolegol a.
ecolegydd eg.
econometreg eb.
economi eb.g.
ecosystem eb.
ecsbloetiedig a.bfl.
ecsbloetiwr eg.
ecsema eg.
ecsgliwsif a.
ecsôst eg.b.
Ecwadoraidd a.
Ecwadoriad eg.
ecwiti eg.
echdoriad eg.
echdorraf bg.a.
echdyniad eg.
echdynnaf bg.a.
echddygol a.
echelin eb.g.
echelinol a.
efaciwî eg.b.
eferwad eg.
eferwi bg.
effeithlonedd eg.
egalitaraidd a.
egwyriant eg.
e-iaith eb.
eidionyn eg.
-eiddio oldd. be.
eigioneg eb.
eigionegol a.
eigionegydd eg.
Eingl-Norman eg.
Eingl-Normanaidd a.
Eingl-Sacson eg.
Eingl-Sacsonaidd a.
Eingl-Sacsoneg eb.g.
eilaidd a.
eilbeth eg.
eildro eg.
eilddydd eg.
eilededd eg.
eiledol a.
eiledu bg.a.
eilflwydd a.
eiliadur eg.
eilrif eg.
eirafyrddio bg.
eirlin eg.
eisin2 eg.
eisio3 bg.a.
eisteddfainc eb.
elastigedd eg.
electro- rhgdd.
electrolysis eg.
electromagneteg eb.
electromagnetig a.
electroplatio bg.a.
electro-ymoleuedd eg.
electro-ymoleuol a.
elifiant eg.
elifyn eg.
elips eg.
eliptig a.
elît eg.
elitaidd a.
elitiaeth eb.
elitydd eg.
embaras eg.
embargo eg.
embeslad eg.
embeslo bg.a.
emboledd eg.
emboliaeth eb.
embryoleg eb.
emeri eg.
emffysema eg.
empathi eg.
emwlseiddio bg.a.
emwlsio bg.a.
emwlsiwn eg.
emwlsydd eg.
enchwythu ba.
endemig a.
endoriad eg.
endorraf bg.a.
endothermig a.
eneidydd eg.
enema eg.b.
enigmataidd a.
enosod ba.
enosodiad eg.
enrhif eg.
enrhifaf ba.
ensemble eg.b.
ensym eg.
entomolegydd eg.
entrepreneur eg.
entropi eg.
entrychdy eg.
enwebedig a.bfl.
eolithig a.
Eosen a.
Eosenaidd a.
Eosöig a.
epidemig eg.
epidermaidd a.
epidermis eg.
epiglotis eg.
epoc eg.b.
-er2 oldd. enw.
ergonomeg eb.g.
ergonomig a.
ergot eg.
ergydiant1 eg.
Eritreaidd a.
erogenaidd a.
erthyglaf bg.a.
erthylydd eg.
erydog a.
erydol a.
erythema eg.
erythrocyt eg.
erythropoietin eg.
esblyg a.
esblygaf1 bg.
esblygiad eg.
esblygiadaeth eb.
esblygiadol a.
esblygiadwr eg.
esblygol a.
esblygwr eg.
esbonyddol a.
esgaladur eg.
esgyrnaidd a.
esoteraidd a.
Estonaidd a.
Estoniad eg.
estraddodaf bg.a.
estraddodiad eg.
estroniaith eb.?g.
estronwr eg.
ethnograffeg eb.
ethnolegol a.
etholfreiniad eg.
etholfreiniaf ba.
ethrychwil eb.
ethyl eg.
eurfrown a.
eurgylch eg.
euriaith eb.
eurlais eg.
eurlestr eg.
eurloyw a.
ewcalyptws e.
Ewclidaidd a.
ewffoniwm eg.
ewgeneg eb.g.
ewlychiad eg.
ewlychol a.
Ewrasiad eg.
Ewrasiaidd a.
ewro eg.
Ewro- rhgdd.
Ewroamheuaeth eb.
Ewroamheuol a.
Ewroamheuwr eg.
ewrobarth eg.
ewrodir eg.
Ewrofrwdfrydig a.
Ewropeiddio ba.
Ewrosgeptaidd a.
Ewrosgeptiaeth eb.g.
Ewrosgeptig eg.
Ewrosgeptigiaeth eb.
Ewrosgeptwyr e.ll.
ewrhythmeg eb.
ewstatig a.
ewthanasia eg.
fagina eb.g.
falans eb.g.
falensi eg.
fandaleiddiaf bg.a.
fanila eg.b.
fasal eg.
fasectomi eg.
faselîn eg.
fasgwlar a.
fector eg.
fectoraidd a.
fectoru bg.a.
-fed trf.
-fedd oldd.
feiolinydd eg.
feiolydd eg.
fendeta eg.b.
Feneswelaidd a.
Fenisaidd a.
fentrigl eg.b.
fentrol a.
Fenwsaidd a.
fermin e.ll.
ferminog a.
fermŵth eg.b.
fersiwn eg.b.
fertebra eg.
fertebraidd a.
fertebrol a.
fesicl eg.b.
fest eb.
fideo eg.b.
fideorecordydd eg.
Fiennaidd a.
Fietnamaidd a.
Fietnameg eb.
fifariwm eg.
figan eg.b.
figanaidd a.
figaniaeth eb.
fila eb.g.
finegrét eg.b.
finyl eg.
firol a.
firoleg eb.
firysol a.
fisa eb.g.
fisgos eg.
fitriolig a.
foli eb.
foliwm eg.b.
foltedd eg.b.
fowtio be.
fwdw eg.
fwlgariaeth eb.
fylcaneiddio bg.a.
Fyrsilaidd a.
ffa2 eb.
ffabrig eg.
ffacs eg.b.
ffacsiaf bg.a.
ffactoraidd a.
ffactoriaf ba.
ffalang eg.b.
ffalancs eg.b.
ffalseto eg.
ffan3 eg.b.
ffanbelt eg.
Ffanerosöig a.
ffanffer eb.g.
ffarmacoleg eb.
ffarsaidd a.
ffaryncs eg.
ffasedog a.
ffasgia eg.b.
ffasner eg.
ffasnydd eg.
ffawdheglaf bg.
ffawdheglwr eg.
ffedereiddiaf bg.a.
ffederu bg.a.
ffeld eg.
ffelonaidd a.
ffeltin eg.
ffeminist eb.g.
ffeministaidd a.
ffeministiaeth eb.
ffeminydd eg.
ffeminyddiaeth eb.
ffemwr eg.
ffen eg.b.
ffendir eg.
ffenestriad eg.
ffenomenoleg eb.
fferoconcrit eg.
fferomagnetedd eg.
fferrig a.
fferrus a.
ffertileiddiad eg.
ffertileiddiaf ba.
ffesin eg.
ffestu bg.
ffeta eg.
ffibrin eg.
ffibrinogen eg.
ffibwla eg.b.
Ffijïaidd a.
ffilamentus a.
ffildio bg.
ffildiwr eg.
ffilharmonig a.
Ffilipinaidd a.
Ffilipiniad eg.
ffinial eg.
Ffinnaidd a.
ffiord eg.b.
ffisiotherapi eg.
ffisiotherapydd eg.
ffiter eg.
ffitiedig a.bfl.
ffitrwydd eg.
ffiwsilwr eg.
fflachbwynt eg.
fflachlif eg.b.
fflamboethi ba.
fflamenco eb.g.
fflan eb.g.
fflans1 eg.b.
fflapjac eg.b.
fflawiog a.
fflecs eg.b.
fflegmatig a.
Fflemisaidd a.
fflêr1 eg.b.
fflêr2 eg.b.
fflic eg.
fflic-fflac eg.
fflich2 eg.
ffliper e?b.
fflipfflop eb.g.
fflop eg.b.
Fflorensaidd a.
fflos eg.
fflosio bg.a.
fflotsam eg.
fflurgainc eb.
fflurol a.
fflwff eg.
fflworeiddiad eg.
fflworeiddio ba.
fflworideiddiad eg.
fflworideiddio ba.
fflwrolau eg.
fflwroleuadau e.ll.
fflwroleuaf bg.a.
fflwroleuedd eg.
fflwroleuol a.
fflyrtiwr eg.
fflyrtlyd a.
ffocysaf bg.a.
ffoetws eg.
ffoil eg.
ffolder2 eg.b.
ffoligl eg.
ffoneg eb.
ffonegol a.
ffonig a.
ffontanél eg.
fforddiadwy a.bfl.
fforensig a.
fformadaf bg.a.
fformaldehyd eg.
fformat eg.
fformatiaf bg.a.
fformica eg.
ffosfforedd eg.
ffosfforeddol a.
ffosfforesgedd eg.
ffosfforesgol a.
ffoto- rhgdd.
ffotocopi eg.
ffotocopïo bg.a.
ffotosynthesis eg.
ffoto-ymoleuedd eg.
ffoto-ymoleuol a.
Ffransisgiad eg.
ffrenolegydd eg.
ffretwaith eg.
ffrisbi eg.
Ffriseg eb.g.
Ffrisiad eg.
ffrond2 eg.
ffug-bàs eb.
ffugbasio bg.
ffuglennol a.
ffugliwiaf ba.
ffurfwedd eb.g.
ffurfwisg eb.
ffwc eb.
ffwcedig a.bfl.
ffwciaf bg.a.
ffwciwr eg.
ffwngleiddiad eg.
ffwlcrwm eg.
ffwnicwlar a.
ffwythiannol a.
ffycer eg.
ffycin a.
ffycin hel ebd.
ffycit ebd.
ffyc off ebd.
ffyc ôl e.
ffycs sêc ebd.
ffyct a.
ffyct yp a.
ffyc yp eg.
ffylwm eg.
gaeafgysgu bg.
Gaelaidd a.
gag eg.
gagiaf bg.a.
gangster eg.
Gaianaidd a.
gala eb.g.
galaethol a.
galfanaf bg.a.
galfanomedr eg.
galwad eb.g.
gardd-ddinas eb.
gasged eg.b.
gastronomeg eb.g.
gastronomegol a.
gasympiaf ba.
gefeilliaf bg.a.
gefeilltref eb.
geid eg.b.
geirdarddeg eb.
generadaf ba.
generig a.
genetegydd eg.
genetig a.
geneufor eg.
Genoad eg.
Genoaidd a.
genyn eg.
genynnol a.
geocemegol a.
geodeseg eb.
geodesig a.
geoffiseg eb.
geoffisegol a.
geomorffoleg eb.g.
geomorffolegol a.
Georgeg eb.g.
geotropedd eg.
gerbocs eg.
gercin eg.
gerflwch eg.
gerila eg.
gerontoleg eb.
gerontolegydd eg.
Gestapo eg.
geto eg.
Ghanaiad eg.
Ghanaidd a.
gigabeit eg.
gigiaf bg.
gimic eg.b.
gitarydd eg.
glampio bg.
glanedol a.
glanedydd eg.
glasbrint eg.
glasfyfyriwr eg.
glaslances eb.
glaslencyndod eg.
glaslun eg.
glastardd eg.
glaswelltir eg.
glawcoma eg.
gleider eb.g.
gliniadur eg.
globaleiddiaf bg.a.
globaleiddiol a.
globwl eg.
glos2 eg.
gloywwyn a.
gludydd eg.
glwten eg.
glycogen eg.
glyserin eg.
go-cart eg.
go-cartio bg.
godrefryniau e.ll.
gofannaf bg.a.
gofoden eb.
gofodi bg.?a.
gofudr a.
gofudredd eg.
Gog eg.?b.
gogynderfynol a.
goleuedig a.bfl.
goleuedigaeth eb.
goleufa eb.g.
goleusensitif a.
goliwog eg.
goractio bg.a.
goraeddfed a.
goramcanaf ba.
goramser eg.
gorbryder eg.
gorbryderus a.
gorbysgotaf bg.a.
gordal eg.
gordaliad eg.
gordeimladrwydd eg.
gordeimladwy a.
gordew a.
gordewdra eg.
gordo eg.
gordwymo bg.a.
gorddefnyddiaf ba.
gorddibyniaeth eb.g.
gorddrafft eg.
gorddyledus a.
gorddywedaf bg.a.
goreiddgar a.
goreiriogrwydd eg.
gorelw eg.
gorfentrus a.
gorfodeb eb.
gorfwyta bg.a.
gorfychan a.
gorganmolaf bg.a.
gorganmoliaeth eb.g.
gorgyfnod eg.
gor.helaeth a.
gorlethol a.
gorludded eg.b.
gor-redaf bg.a.
gorselog a.
gorsensitif a.
gorsensitifrwydd eg.
gorstocio bg.a.
gorsyml a.
gorsymleiddiaf bg.a.
gorthwr eg.
gorweithgar a.
gorweithiaf bg.a.
goryfed bg.
gorymadrodd eg.
graddliwiaf bg.a.
graddluniad eg.
graffeg eb.g.
graffigwaith eg.
graffit eg.
graffiti e.ll.
grawnffrwyth eg.
grenêd eg.b.
gril eg.
griliaf bg.a.
growt eg.
growtio bg.a.
grŵp-gapten eg.
gw. brf.
gwaed-oer a.
gwallneges eb.
gwanedaf bg.a.
gwarchodfilwr eg.
gwariant1 eg.
gwasgeddu ba.
gwawrgan eb.
gweadedd eg.
gwefan eb.g.
gweithdrefn eb.g.
gweithgynhyrchaf bg.a.
gwelededd eg.
gweminar eb.g.
gweplyfr eg.b.
gwerseb eb.
gwerthostyngiad eg.
gwerthusaf bg.a.
gwerthusiad eg.
gwestyaeth eb.
gweuwaith eg.
gwibfaen eg.b.
gwibgart eg.
gwirgroen eg.
gwiriadwy a.bfl.
gwlithbwynt eg.
gwrthatomig a.
gwrthdan a.
gwrthderfysgaeth eb.
gwrthdorrol a.
gwrthdroadol a.
gwrthedd eg.b.
gwrthfrechu a.
gwrthfuchfrechwr eg.
gwrthfflam a.
gwrthganser a.
gwrthglocwedd a.
gwrthgrych a.
gwrthgydiol a.
gwrth-hawliad eg.
gwrth-histamin eg.
gwrthiannol a.
gwrthiant eg.
gwrthlaw1 eg.b.
gwrth-law a.
gwrthlithr a.
gwrthlogarithm eg.
gwrthrewydd eg.
gwrthrwd a.
gwrthsefydliad a.
gwrth-Semitaidd a.
gwrth-Semitiaeth eb.
gwrth-Semitig a.
gwrthstaen a.
gwrthwynebiaeth eb.g.
gwryw-gyd eg.
gwrywgydiad eg.
gwrywgydiaeth eg.b.
gwrywgydio bg.
gwrywgydiol a.
gwrywgydiwr eg.
gwyddonias eg.
gwyntglos a.
gyriant eg.
gyrosgop eg.
gyrosgopig a.
haclif eb.
Hadeaidd a.
haematoleg eb.
hafalaf bg.a.
hafladd bg.a.
hagis eg.
halibwt eg.
halogen eg.
hambyrgyr eg.b.
handicapio ba.
harico eg.
harpsicord eg.b.
harpsicordydd eg.
hashish eg.
Hawaiad eg.
Hawaiaidd a.
heclwr eg.
hecsadegol a.
hecsagonol a.
hectar eg.
hectig a.
hectolitr eg.
hedfanaeth eb.
hedfanwr eg.
heibiad eg.
heintryddid eg.
helaethfawr a.
helics eg.b.
henna eg.
hepatitis eg.
heptagon eg.
herclif eb.
hernia eg.
heroin eg.
herpes eg.
herts eg.
herwfilwr eg.
herwgipiad eg.
herwgydiad eg.
hesian eg.
heterogenaidd a.
heterogenus a.
heul-len eb.
hiliwr2 eg.
hipi eg.b.
hipïaidd a.
hir.heglog a.
hirsefydlog a.
histamin eg.
HIV brf.
HMS brf.
hofrenfad eg.
hologram eg.
Holosen a.
hollbwerus a.
hollbwysig a.
hollbwysigrwydd eg.
homeopath eg.
homeopatheg eb.
homeopathi eg.
homeopathig a.
Homeraidd a.
honorariwm eg.
hosbis eb.
hoyw a.
hoywad eg.
hoywaf1 bg.a.
hoywaidd a.
hoywair e?g.
hoywan1 a.
hoywbarch eg.
hoywber a.
hoywbert a.
hoywblwyf e?g.
hoywbost eg.
hoywbryd a.
hoywbrysur a.
hoywbur a.
hoywbwyll e.
hoywdad eg.
hoywdaith eb.
hoywdal e.
hoywdeb eg.
hoywdeg a.
hoywder eg.
hoywdlws a.
hoywdo e.
hoywdon1 e?b.
hoywdon2 a.
hoywdra eg.
hoywdrafn e?g.
hoywdrais e.
hoywdras a.
hoywdraul e.
hoywdraws a.
hoywdref e?b.
hoywdrefn e.
hoywdro e?g.
hoywdwf e?g.
hoywdwym a.
hoywdda a.
hoywddawn eg.
hoywddewr a.
hoywddoeth a.
hoywddrych e?g.
Hoywdduw eg.
hoywddydd e?g.
hoywddyn eb.g.
hoywddysg e.
hoywedd1 eg.
hoywfad a.
hoywfael eb.
hoywfaeth e?g.
hoywfaith a.
hoywfalch a.
hoywfam eb.
hoywfardd eg.
hoywfawl e.
hoywfawr a.
hoywfedd eg.
hoywferch eb.
hoywfodd1 e?g.
hoywfodd2 e.
hoywfoes a.
hoywfraich e.
hoywfraint eg.
hoywfraisg a.
hoywfrawd1 eg.
hoywfrawd2 a.
hoywfrest e?b.
hoywfri e?g.
hoywfro eb.
hoywfron eb.
hoywfrwysg a.
hoywfryd e?g.
hoywfrydwch eg.
hoywfryn e?g.
hoywfrys e?g.
hoywfudd e?g.
hoywfun eb.
hoywfur e?g.
hoywfyd eg.
hoywfyw a.
hoywffawd a.
hoywffras a.
hoywffyrf a.
hoywgad eb.
hoywgain a.
hoywgall a.
hoywgerdd e?b.
hoywglau a.
hoywglod e.
hoywgoeth a.
hoywgorff e?g.
hoywgu a.
hoywiach a.
hoywiaith eb.
hoywlain a.
hoywlam e.
hoywlamp eb.
hoywlan a.
hoywlas a.
hoywlathr a.
hoywlaw e?b.
hoywlawr e?g.
hoywlen e.
hoywles e?g.
hoywlew1 eg.
hoywlew2 a.
hoywlin e.
hoywliw e?g.
hoywloer eb.
hoywlon a.
hoywlorf e?b.
hoywlu e?g.
hoywlud a.
hoywlun e?g.
hoywlwys a.
hoywlwyth e?g.
hoywlyfr e?g.
hoywlym a.
hoywlys eg.b.
hoywlyw e?g.
hoywnaf eg.
hoywnaid e.
hoywne e.
hoywnef e.
hoywner eg.
hoywnwyf e?g.
hoywradd e.
hoywraidd e.
hoywras e.
hoywrudd eg.
hoywrwysg a.
hoywrym e?g.
hoywryw a.
hoywsain a.
hoywserch eg.
hoywsyth a.
hoywwaith e?g.
hoywwalch e.
hoywwan a.
hoywwedd eb.
hoywwerdd a.
hoywwisg eb.
hoywwlad e?b.
hoywwledd e?b.
hoywwych a.
hoywwychder eg.
hoywwydd e.ll.
hoywwyn a.
hoywysgafn a.
hudlusern eb.
hunan- rhgdd.
hunanaberthaf bg.
hunananaf eg.
hunananafiad eg.
hunananafu bg.
hunanarlwyol a.
hunan.ganologrwydd eg.
hunan.ganolrwydd eg.
hunan.gyflogedig a.bfl.
hunan-niwed eg.
hunan-niweidio bg.
hunan-niweidiol a.
hunanwasanaeth a.
hunlun eg.
hurbryniant eg.
hurfilwr eg.
hwmerws eg.
hwylfwrdd eg.
hwylfyrddio bg.
h.y. brf.
hydawdd a.
hydoddaf bg.a.
hydoddedd eg.
hydoddiad eg.
hydoddiant eg.
hydoddol a.
hydoddrwydd eg.
hydoddydd eg.
hydoddyn eg.
hydradu bg.a.
hydrant eg.
hydrocsid eg.
hydrodrydanol a.
hydrodynameg eb.
hydroffoil eg.
hydrolysis eg.
hydrolysu bg.a.
hydromedr eg.
hydrotherapi eg.
hyfywdra eg.
hyfywedd eg.
hyfforddai1 eg.
hylenydd eg.
hylifydd eg.
hypotenws eg.
hypothermia eg.
hysbýs eg.
hysgi eg.
hysterectomi eg.
iam eg.
Iemenaidd a.
Iemeniad eg.
ien2 eb.g.
ieti eg.
imiwn a.
impetigo eg.
indemneb eb.g.
indemniad eg.
indemniaf bg.a.
Indo-Ewropead eg.
Indonesaidd a.
Indoneseg eb.g.
Indonesiad eg.
Indo-Tsieineaidd a.
inertia eg.
inset eg.
inswleiddiaf bg.a.
integreiddiad eg.
intercom eg.
ioga eg.b.
ïon eg.
ïoneiddiad eg.
ïoneiddiaf bg.a.
ïoneiddiedig a.bfl.
ïoneiddiol a.
ïoneiddiwr eg.
iönig a.
iönosffer eg.
iönosfferaidd a.
iönosfferig a.
Iorddonaidd a.
iotio bg.
Iracaidd a.
Iraciad eg.
iridiwm eg.
isadeiledd eg.b.
isafaf ba.
isafswm eg.
Isalmaenig a.
isardal eb.
isbartner eg.
is-bennaeth eg.
isbennawd eg.
isblot eg.
isddatblygedig a.
is-ddeddf eb.
isddillad e.ll.
isddiwylliant eg.
Iseldiraidd a.
isffolder eg.
isffordd eb.
isffylwm eg.
isgasgliad eg.
isgontract eg.
isgontractiaf bg.a.
isgontractiwr eg.
is-grŵp eg.
isgwmni eg.
isgyfeiriadur eg.
isgymal eg.
isnodiad eg.
isobar eg.
isorsaf eb.
is-oruchwyliwr eg.
isosgeles a.
isotherm eg.
isranbarth eg.
isreolwaith eg.
isrywogaeth eb.g.
is-safonol a.
is-sonig a.
isteitlaf bg.a.
istenant eg.
istyfiant eg.
is-urdd eb.
Iwgoslafaidd a.
iwtiliti eg.
iwtopydd eg.
jacio bg.a.
jacpot eg.
jacŵsi eg.
Jamaicad eg.
Jamaicaidd a.
jamborî eg.b.
jargon eg.
jasaidd a.
jetlif eg.
jetset eb.
jetsetiwr eg.
jîns e.ll.
jîp eb.g.
jiwcbocs eg.
jocer eg.
jociwr eg.
jog eg.b.
jogio bg.
jolihoet eb.
jolihoetiwr eg.
joule eg.
jwjitsw eg.
jwnta eb.g.
Jwrasaidd a.
Jwrasig a.
jygarnot eg.b.
jymbo-jet eb.
Kantaidd a.
Kantiad eg.
Kantiaeth eb.
lab3 eb.g.
labrador eg.
lactig a.
la-di-da a.
lager eg.
lamina eg.b.
laminadu bg.a.
laminaidd a.
laminedig a.bfl.
laminiad eg.
lamplen eb.
lanolin eg.
lansiad eg.
Laoseg eb.g.
Laosiad eg.
lap3 eb.g.
Lapeg eb.g.
largo eg.
lasania eg.
lasŵio ba.
latecs eg.
Lefantaidd a.
leiner eb.
leinoteip eg.
leitmotif eg.b.
Leninaidd a.
leotard eg.b.
lewcemia eg.
Libanaidd a.
Libaniad eg.
Liberaidd a.
Liberiad eg.
libretydd eg.
lid eg.b.
lig eb.
lignit eg.
limwsîn eg.b.
liniment eg.
lisb eg.b.
litmws eg.
lithiwm eg.
lithograffeg eb.
lobïaf bg.a.
lobïwr eg.
locwm eg.
locws eg.
loess eg.
loetrwr eg.
lòg3 eg.
logia eg.b.
logiaf bg.a.
logisteg eb.
logo1 eg.
loj eg.b.
lôm eg.b.
londrét eb.
lonjyri eg.b.
Lwcsembwrgaidd a.
Lwcsembwrgiad eg.
lymberjác eg.
lynsiaf bg.a.
llacsog a.
Lladin-Americanaidd a.
llafareiddiaf bg.a.
llawdriniad eg.
llawdryfer eb.
lled-anial a.
lled-awgrymaf bg.a.
lled-awtomatig a.
lled-ddiffaith a.
lled-gytunaf bg.
lledwastadedd eg.
lled-ymreolaethol a.
lled-ymwybodol a.
lleisbost eg.
llenalwad eb.
llesteiriant1 eg.
lletgras a.
lleugylch eg.
llewyrchiant eg.
llifddol eb.
lliniogi bg.a.
lliwddall a.
lliwddallineb eg.
llongiadu bg.
llongiadwr eg.
llorrew eg.
llosgachol a.
llumanaf bg.a.
llun.gopi eg.
llun.gopïo bg.a.
llun.gopïwr eg.
lluosrifol a.
lluosrywiaeth eb.g.
llwyo bg.a.
llwyrni eg.
llyfndeg a.
llyfr-rwymiad eg.
llygadus a.
llysfwytäwr eg.
llysleiddiad eg.
mabanleiddiad1 eg.
macarŵn eg.
Macedonaidd a.
macrobiotig a.
macswr eg.
Madagasgaidd a.
Madagasgiad eg.
maetheg eb.
Maiorcaidd a.
Maleisaidd a.
Maleisiad eg.
Maltaidd a.
Maltiad eg.
mamedd eg.b.
mandarin2 eg.
mania eg.b.
manteisiaeth eb.
marchnadwerth eg.b.
marinâd eg.
marinadu bg.a.
mariwana eg.
mastectomi eg.
mastyrbiad eg.
Mecsicanwr eg.
meddygadwy a.bfl.
megabeit eg.
megalomanaidd a.
megalomaniad eg.
meintoliad eg.
melamin eg.
melanin eg.
Mesosöig a.
methadon eg.
methodeg eb.
meths eg.
methylen eg.
mewnanadlaf bg.a.
mewnanadledig a.bfl.
mewnanadliad eg.
mewnanadliadol a.
mewnanadlol a.
mewnanadlydd eg.
mewndardd a.
mewndarddol a.
mewnfaes eg.
mewn.gyhyrol a.
mewniad eg.
mewnsgrifio ba.
mewnwadn eg.
microsglodyn eg.
mini2 a.
minimalaidd a.
minimaliaeth eb.g.
minimalydd eg.
Miosen a.
Miosenaidd a.
Miss eb.
miwsli eg.
modem eg.
modylaidd a.
modyledig a.bfl.
modylydd eg.
mof eg.
moher eg.
Moldafaidd a.
Moldafiad eg.
Moldofaidd a.
Moldofiad eg.
-mon oldd. enw.
monitraf bg.a.
monoteip eg.
moped eg.
môr-herwr eg.
Morocaidd a.
Morociad eg.
Morse eg.
MOT brf.
motifyddiaeth eb.
Mr brf.
Mrs brf.
murysgrifen eg.b.
mwliwn eg.
mwyafaf ba.
mwyafrifol a.
mwyndoddfa eb.
mwynoleg eb.
mwythair eg.
m.y.a. brf.
mygiaf2 bg.a.
mygiwr eg.
mynegolrwydd eg.
mynegrifedig a.bfl.
mynegrifo ba.
mynegrifol a.
nân eg.
napi eg.
Napoleonaidd a.
nawdegfed rhif.
nawsaeru bg.
neciaf ba.
nectarîn eb.
neffrit eg.
neffritig a.
neffritis eg.
neffrosis eg.
neffrotig a.
neigarwch eg.
neilleb eb.
neoargraffiadaeth eb.
Neogen a.
Nepalaidd a.
Nepali eg.b.
newidiant1 eg.
newyddair eg.
newyddiadureg eb.g.
Nicaragwad eg.
Nicaragwaidd a.
niferiadol a.
Nigeriad eg.
Nigeriaidd a.
nihilaidd a.
niweidiadwy a.
niweidioldeb eg.
niwral a.
niwtraliad eg.
nodweddrif eg.
noethlun eg.
noethwibiwr eg.
noethwr eg.
nofelwraig eb.
nomadiaeth eb.g.
normaledd eg.
normaleiddiaf bg.a.
nymffomania eg.
nymffomaniad eb.
nyrsiwr eg.
oböydd eg.
obsesu bg.
obstetrig a.
ocraidd a.
ocsidaidd a.
ocsideiddiedig a.bfl.
ocsideiddiol a.
ocsidiedig a.bfl.
ocsidiol a.
ocsidydd eg.
ocsigen eg.
ocsigenedig a.bfl.
ocsigeneiddiad eg.
ocsigeneiddiaf bg.a.
ocsigeniad eg.
ocsigenu ba.
ocsiynaf ba.
ocsiynwr eg.
octafo a.
octagon eg.
octahedron eg.
octan eg.
ocwlar a.
ocwltiaeth eb.
odlawio bg.
odlyd a.
oedema eg.
oeriasol a.
oerlais eg.b.
oerleisiaf bg.a.
oerwag a.
oerwlyb a.
oerwynt eg.
oesfyr a.
oestrogen eg.b.
oferbeth eg.
ofyliad eg.
ofylu bg.
offal eg.
offeiriaty eg.
offerwaith eg.
offerwr eg.
offthalmolegol a.
ogif eg.
ogofa bg.
ogofäwr eg.
ogofwr1 eg.
ogofwr2 eg.
onglfaen eg.b.
ohm eg.b.
ohmedr eg.
ôl-daliad eg.
ôl-ddilynol a.
ôl-effaith eb.
ôl-enedigol a.
ôl-esgor a.
ôl-fynedfa eb.
ôl-fflach eb.
ôl-fflachiad eg.
ôl-gerbyd eg.
olgert eg.b.
Oligosen a.
oliniaf bg.a.
olinydd eg.
ôl-nodi ba.
ôl-rediad eg.
ôl-sylliad eg.
ôl-syllu bg.
olwyndro eg.
olwyndroi bg.
olwyneg eb.
olwynegol a.
olwynegu bg.
olwynegwr eg.
olwynfarch eg.
olwynfarchog eg.
olwynfarchogwr eg.
olwynur eg.b.
O.N. brf.
oncoleg eb.
onwydd e.ll.
opsiynol a.
ordinand eg.
Ordofigaidd a.
oregano eg.
organdi eg.
organedd eg.
orgasmig a.
origami eg.
orleisiwr eg.
orlen eb.g.
ormolw eg.
orthodeintydd eg.
orthopaedydd eg.
osgöwr eg.
osmotig a.
osteopatheg eb.
otorhinolaryn.goleg eb.g.
owtffit eg.b.
pacedaf ba.
Pacistanaidd a.
Pacistaniad eg.
pacrew eg.
paediatregydd eg.
paediatrig a.
paedoffil eg.
paedoffilia eg.
paedoffilydd eg.
paëla eg.
paflofa eg.
Palaeogen a.
Palaeogenaidd a.
Palaeosen a.
Palaeosoaidd a.
Palaeosöig a.
panda eg.
paneidio bg.
paniciaf bg.
paprica eg.
para- rhgdd.
parafeddyg eg.
parafilwr1 eg.
parafilwr2 eg.
parafilwrol a.
Paragwaiad eg.
Paragwaiaidd a.
paranormal a.
paraplegia eg.
paraplegig a.
parateiffoid eg.
parcdir eg.
parwydog a.
pasair eg.
pasteuredig a.bfl.
pasteureiddiaf bg.a.
pastil eg.b.
pastyniad eg.
Patagoniad eg.
pate eg.
pati eg.
pecan4 eb.g.
Pecinaidd a.
pedagogeg eb.
pedalaf bg.a.
pedalo eg.
pedantaidd a.
pedantiaeth eb.
pedestrol a.
pedlaf2 bg.a.
pedolffurf a.
pedrochrol a.
pedrybed1 eg.
pedrybled eg.b.
pedwardegfed rhif.
pegol eg.b.
peillgod eb.
peirianddryll eg.
pelmet eg.b.
pêl-rwydwr eg.
pensafiad eg.
Pentecostiad eg.
pepton eg.
perchentywr eg.
Periwaidd a.
Permaidd a.
persbecs eg.
personadu ba.
personadwr eg.
perswadiwr eg.
perthnaseddol a.
petrocemegion e.ll.
petwnia eg.
pianola eg.
pigddu a.
pigiadaf bg.a.
pilaff eg.
pilcota bg.
pimp2 eg.
pinbwyntiaf bg.a.
pindwll eg.
pinyp eg.
pirana eg.
pistasio e.
pisty eg.
pitwidol a.
plasebo eg.
plastigrwydd eg.
plastrfwrdd eg.
platwydr eg.
plectrwm eg.
Pleistosen a.
Pleistosenaidd a.
Pliosen a.
Pliosenaidd a.
plwmbago eg.
plygell eb.g.
poenusrwydd eg.
poergarthu bg.
poethdon eb.
poitshlyd a.
polarimedr eg.
poltergeist eg.
polyfinyl eg.
polyhedron eg.
polymorff eg.
polymorffedd eg.
pompom1 eg.
pompom2 eg.
popcorn eg.
posiwr eg.
postmarc eg.
powdraidd a.
pralin eg.
printiadwy a.
problemataidd a.
proses eb.g.
Proterosöig a.
pryfeteg eb.g.
pryfetwr eg.
prygawthaf bg.a.
prygawthen eb.
prygawthwr eg.
prynwriaeth eb.
prynwriaethol a.
pumcanfed rhif.
pumdegfed rhif.
purdebaeth eb.
puteinfeistr eg.
pwbig a.
pwbis eg.
pwdrchwil eb.
Pwertoricaidd a.
Pwertoriciad eg.
pwlsadur eg.
pwylltrais eg.
pyls2 eg.
pyromania eg.
pyromaniad eg.
pyt eg.
pytiad eg.
pytiaf bg.a.
pytiwr eg.
racet2 eb.
radics eg.
radioffonig a.
radiograffu bg.a.
radiogram1 eb.g.
radiogram2 e.
radioreoli ba.
radioseryddiaeth eb.g.
rafioli eg.
rafftiaf bg.a.
raglan a.
ralïaf bg.a.
Rastaffaraidd a.
reffio bg.a.
relái eg.
remánd eg.
remandiaf ba.
rep1 eg.
rep2 eg.b.
replica eg.b.
ricota eg.
rinc eb.g.
rinsiad eg.
risoto eg.
rodeo eb.g.
Romanésg eg.
Románsh eb.g.
rotweiler eg.
Rwandaidd a.
Rwandiad eg.b.
rwbela2 eg.b.
Rwmanaidd a.
Rwmaniad eg.
rhaganghenraid eg.?b.
rhagarcheb eb.
rhagarfog a.
rhagfyrhau ba.
rhagwth eg.
rhagwthio bg.
rhagymwybodol a.
rhanfap eg.
rhanned2 eg.b.
rhedffordd eb.
rhedwas eg.
rheiddiadu bg.a.
rheolwaith eg.
rhesymegiad eg.
rhewadur eg.
rhewgaeth a.
rhidennu ba.
rhithawdur eg.
rhitheg eb.
rhithwelaf bg.a.
rhithweledigaethol a.
Rhodesaidd a.
Rhodesiad eg.
rhodlong eb.
Rhufeines eb.
rhwyfbin eg.
rhwystradwy a.
rhwystredigaethus a.
rhyfelgi eg.
rhyngadrannol a.
rhyngberthynol a.
rhyngddibynnol a.
rhyngddimensiynol a.
rhyng-gymunedol a.
rhyngweithiol a.
sabotwr eg.
saethben a.
Safwyad eg.
Safwyaidd a.
Saharaidd a.
saithdegfed rhif.
salamoniac eg.
sandiwr eg.
san.gria eg.
Sardeg eb.g.
Sardineg eb.g.
Sawdi eg.
Sawdïaidd a.
sbeciannol a.
sbectroffotomedr eg.
sblinter eg.
sbortsmon eg.
sbortsmonaeth eg.b.
sbotolau eg.
sebwm eg.
secwinog a.
sedila eb.
seiciaeth eb.
seiciatraidd a.
seicolawdriniaeth eb.
seicomodurol a.
seicotherapydd eg.
seinamledd eg.
seithawd eg.b.
seithochrog a.
seithochrol a.
Selandiad eg.
seminaidd a.
Semiteg eb.g.
Senegalaidd a.
Senegaliad eg.
Serbeg eb.g.
Serbiad eg.
Serbo-Croateg eb.g.
sfferomedr eg.
sgeptigaidd a.
sglefrfwrdd eg.
sglefrfyrddio bg.
sglefrolio bg.
sgleiniwr eg.
sgrambl eg.b.
sgriniad eg.
sgwrs1 eb.
sgwrsiaf1 bg.a.
sgwrsiwr eg.
sgwrslyd a.
sgyrsfan eb.
sgyrsiol a.
siachmat eg.
siafiad eg.
siami eg.
Siämiad eg.
siarâd eg.b.
siarlatan eg.b.
siarlatanaidd a.
siarlataniaeth eb.
Siberiad eg.b.
Singaporaidd a.
Singaporiad eg.b.
Silwraidd a.
Simbabwead eg.
Simbabweaidd a.
sinematograffeg eb.g.
sinematograffig a.
siofinaidd a.
siofinyddiaeth eb.
siopladrad eg.
siopladrata bg.
siopleidr eg.
slaciwr eg.
sleifio2 bg.a.
slic2 eg.
Slofacaidd a.
Slofaceg eb.g.
Slofenaidd a.
Slofeneg eb.g.
Slofeniad eg.
slyg1 eb.g.
slyg2 eg.
snorclo bg.
sodomeiddio ba.
Soffocleaidd a.
Somalaidd a.
Somali eg.
Somaliad eg.
Somalieg eb.g.
sorbe eg.
Srilancaidd a.
Srilanciad eg.
statws cwo eg.
steilydd eg.
stenograffeg eb.
sterilaidd a.
sterileiddiad eg.
sterileiddiwch1 eg.
stociwr eg.
stocrestr eb.
stopfalf eb.
storfan eg.b.
stormusrwydd eg.
stôr-wresogydd eg.
strimer eg.
strimiaf bg.a.
strimiwr eg.
strydgall a.
swabiad eg.
Swabiad eg.
Swdanaidd a.
Swdaniad eg.
Swisrôl eb.
swltaniaeth eb.
Swlŵaidd a.
Swmatriad eg.
swydd-ddisgrifiad eg.
sychdaflu bg.a.
sychdaflwr eg.
sychdroellaf bg.a.
sychdroellwr eg.
sychedwr eg.
sychlanhaf bg.a.
sychlanhäwr eg.
syfudr a.
symptomaidd a.
symudlun eg.
syncronaidd a.
syncronedig a.bfl.
syncroneiddio bg.a.
syncroni eg.
syncroniaeth e?b.
synhwyrddoeth a.
tabledig a.bfl.
tablog a.
tacomedr eg.
taenwr eg.
taerddwys a.
tafleisydd eg.
taflrwyd eb.
tafotgaeth a.
tafotrwm a.
tagiant1 eg.
tamarin eg.
tandwri a.
tanfaethu bg.a.
tan.gyflawnaf bg.
tan.gyflawnwr eg.
tan.gyflogaeth eb.
tanlinelliad eg.
tanlwybr eg.
Tansanïad eg.
Tansanïaidd a.
tanysgrifennu ba.
tanysgrifennwr eg.
tapas e.ll.
tapddawns eb.
TAR brf.
taramasalata eg.
tarot eg.
TAS brf.
taselu ba.
Tasmanaidd a.
Tasmaniad eg.
TAW brf.
tecila eg.
teilsiwr eg.
teipgastiaf bg.a.
teipograffaidd a.
teirawr e.ll.
teirblwydd a.
teircainc a.
teirnos e.ll.
teisennwr eg.
teithlong eb.
telathrebiaeth eg.b.
tele- rhgdd.
telebrintiwr eg.
teledeipiadur eg.
teleweinydd eg.
Tertaidd a.
tewdrwm a.
tewfrig a.
tewhad eg.
tewsudd eg.
tidraff eb.
Tiwnisaidd a.
Tiwnisiad eg.
toddiannol a.
tolldal eg.
tombola eg.
tôn-fyddar a.
torgestog a.
trawsaceniad eg.
trawsbleidiol a.
trawsbwyth eg.
trawsrywiol a.
trawsrywiolion e.ll.
Triasaidd a.
Triasig a.
triathlon eg.
tridimensiynol a.
trimis eg.
triswllt eg.
trithro eg.
Troead eg.
Troeaidd a.
troedffordd eb.
troedgam a.
troedlydan a.
troedsych a.
troellwynt eg.
tro-ffriaf ba.
tro-ffriedig a.bfl.
trolif eg.
trombonydd eg.
troseddegwr eg.
troseddlu eg.
trosfeddiant eg.
trosffordd eb.
troslath eb.g.
trososodaf bg.a.
trwmgalon a.
trwythwr eg.
trychanmil rhif.
trydanladdiad eg.
trydar1 eg.b.
trydaraf bg.a.
trydaraidd a.
trydarfyd eg.
trydargerdd eb.
trydariad eg.
trydarol a.
trydarus a.
trydarwr eg.
trymgwsg eg.
trymlwythog a.
trympiaf bg.a.
trymswrth a.
trymsyrthni eg.
tryryw a.
trystfawr a.
Tsilead eg.
Tsileaidd a.
tudalen eb.g.
tunffoil eg.
tunplatio bg.a.
Twareg eg.b.
twtw eg.
twymfryd e?g.
twymfrydedd eg.
twymfrydig a.
twymgalon a.
tŷ-ddeiliad eg.
tyndir eg.
tyndrec eg.
tyndrecyn eg.
tynergalon a.
tynerydd eg.
tynraff eb.g.
tynrwyd eb.g.
tyrbo-jet eb.
tyrfol a.
Thai a.
uchafrif eg.
uchafswm eg.
ucheldrem eb.g.
ucheldyb eg.b.
uchelfraint eb.g.
uchelfryd a.
uchelryw a.
uchelwyl eb.g.
undeboli bg.a.
undimensiynol a.
undydd eg.
undyn eg.b.
unddull a.
unfaint a.
unfan eg.?b.
unfarn a.
unfath a.
unfodd a.
unfraich eb.g.
unfryd a.
unffordd eb.
unffurfwisg eb.
un.glust a.
un.goes eb.g.
unionlin a.
unionsgwar a.
unllaw eb.
unlled a.
unllef a.
unlliw a.
unmath e?g.
unmodd eg.
unnos eb.
unoed a.
unsill a.
unsillaf a.
untrac a.
untroed eg.b.
unwedd a.
usuriaidd a.
uwch-gynghrair eg.b.
uwch-lywodraethwr eg.
uwchnormal a.
waffl1 eg.b.
waffl2 eg.
wafflo bg.
Walwnaidd a.
Walwniad eg.
warantî eb.
watedd eg.
Wcreinaidd a.
Wcreineg eb.g.
weindar eg.
weiriad eg.
wfwla eg.
wfwlaidd a.
Wgandaidd a.
Wgandiad eg.
wlseriad eg.
wlserog a.
Wlsteraidd a.
Wlsteriad eg.
wmbilig a.
Wmbriad eg.
Wmbriaidd a.
Wranws eg.
wrban a.
wrbân a.
wrbaneiddio bg.a.
wrbaniaeth1 eb.g.
wrbaniaeth2 eb.
Wrdw eb.g.
wrticaria eg.
Wrwgwaiad eg.
Wrwgwaiaidd a.
Wsbecaidd a.
Wsbeciad eg.
wterws eg.
wylys eg.
wyneptrist a.
wythochr eb.g.
wythongl eb.g.
y.b. brf.
ymadferiad eg.
ymadferol a.
ymadfywiaf bg.
ymadweithiaf bg.
ymaddasaf bg.
ymaddasiad eg.
ymarbedaf bg.
ymarfogaf bg.
ymarllwys1 eg.
ymarllwysaf bg.a.
ymbaratoad eg.
ymbaratoaf bg.
ymbarchusaf bg.
ymbatrymu bg.
ymbellhaf bg.
ymbesgaf bg.
ymbleseraf bg.
ymblethaf bg.
ymboenaf bg.
ymbwyll1 eg.
ymbwyllaf bg.
ymchwalaf bg.
ymdaclaf bg.
ymdaeraf bg.
ymdaerwr eg.
ymdagaf bg.
ymdangnefeddaf bg.
ymdannaf bg.
ymdawelaf bg.
ymdebygaf bg.
ymdecâf bg.
ymdeithgan eb.
ymdoddaf bg.
ymdoddiad eg.
ymdoniad eg.
ymdonnaf bg.
ymdorraf bg.
ymdrafodaeth eb.g.
ymdrafodaf bg.a.
ymdrafferthaf bg.
ymdristâf bg.
ymdroellaf bg.
ymdryboli bg.
ymdwymaf bg.
ymdynghedaf bg.a.
ymdyrraf bg.
ymddadebraf bg.
ymddadl1 eb.g.
ymddadleuaf bg.
ymddadwreiddiaf bg.
ymddarostyngaf bg.a.
ymddarostyngiad eg.
ymddarostyngol a.
ymddatgudd1 eg.
ymddatguddiad eg.
ymddatguddiaf bg.
ymddatod1 eg.
ymddatodaf bg.
ymddatodiad eg.
ymddial1 eg.
ymddialaf bg.
ymddialydd eg.
ymddiarfogaf bg.
ymddibeniad1 eg.
ymddibennaf1 bg.a.
ymddibyniad eg.
ymddibynnaf1 bg.
ymddibynnol a.
ymddieithriaf bg.
ymddifrifolaf bg.
ymddifyrraf bg.
ymddihafarchaf bg.
ymddihoenaf bg.
ymddilladaf bg.
ymddinoethaf bg.
ymddiofryd eg.
ymddiofrydaf bg.a.
ymddiogelaf bg.
ymddiorseddaf bg.
ymddiorseddiad eg.
ymddirwynaf bg.
ymddisgleiriaf bg.
ymddiswyddaf bg.a.
ymddiswyddiad eg.
ymddiwreiddiaf bg.
ymddiwylliaf bg.
ymddolennaf bg.
ymddynesaf bg.
ymddyrchafaf bg.
ymddyrchafiad eg.
ymegnïad eg.b.
ymegnïaf bg.
ymehangaf bg.
ymelwad eg.
ymelwaf bg.
ymenwogaf bg.
ymesgusodaf bg.a.
ymfodlonaf bg.
ymfrasâf bg.
ymfrwydraf bg.
ymfyddinaf bg.
ymffurfiaf bg.
ymffyrnigaf bg.
ymganghennaf bg.
ymgaledaf bg.
ymgartrefaf bg.
ymgasgl1 eg.?b.
ymgasglaf bg.
ymgasgliad eg.?b.
ymgecraf bg.
ymgiliaf bg.
ymgladdaf bg.
ymgloddiaf bg.
ymglymaf bg.a.
ymgynhyrfaf bg.
ymgynigiaf bg.
ymgynnig1 eg.
ymgynullaf bg.
ymgynulliad eg.
ymhoywaf bg.
ymleihaf bg.
ymlewyrchaf bg.
ymlithraf bg.
ymloddest1 eg.
ymloddesta1 eg.
ymloddestaf bg.
ymlonnaf bg.
ymlonyddaf bg.
ymlosg eg.
ymlosgaf bg.
ymloywaf bg.
ymluchiaf bg.
ymluosogaf bg.
ymlwybraf bg.a.
ymlygraf bg.
ymlygriad eg.
ymnerthaf bg.
ymnesaf bg.
ymnesâf bg.
ymnoethaf bg.
ymnyddaf bg.
ymnythaf bg.
ymofidiaf bg.a.
ymoleuad eg.
ymoleuaf bg.
ymoleuedig a.bfl.
Ymoleuedigaeth e?b.
ymoleuedd eg.
ymoleuol a.
ymostegaf bg.
ymostyng-gar a.
ymostyng-garwch eg.
ymresymaf bg.a.
ymrithiad eg.
ymrithiaf bg.
ymrwygaf bg.a.
ymryddhaf bg.a.
ymsaethaf bg.
ymsefydlaf bg.a.
ymsefydlwr eg.
ymseisnigaf bg.
ymserchaf bg.
ymsuddaf bg.
ymsuddiad eg.
ymsuddiant eg.
ymsymud1 eg.
ymsymudaf bg.
ymsythaf bg.
ymunionaf bg.
ymwasgar1 e.
ymwasgaraf bg.
ymwingaf bg.
ymwisgaf bg.a.
ymwresogaf bg.
ymwrolaf bg.
ymwylltiaf bg.
ymylwaith eg.
ymylwe eb.g.
ymysgydwaf bg.
ysgraffinydd eg.

Yn ôl i’r brig