Cyhoeddiadau

English

ARGRAFFIAD CYNTAF: CYFROLAU I-IV

first_edition

Set Gyflawn (4 cyfrol) Gol. – R. J. Thomas, Gareth A. Bevan a P. J. Donovan 1967-2002        £350.00, US $650. ISBN-10: 0-7083-1806-1, ISBN-13: 978-0-7083-1806-5.                                 Archebwch o – Gwasg Prifysgol Cymru

Cyfrol I (a-ffysur) Golygydd – R. J. Thomas, 1967. Clawr caled                                                      £99.00, US $179.99. ISBN-10: 0-7083-0504-0, ISBN-13: 978-0-7083-0504-1.                             Archebwch o – Gwasg Prifysgol Cymru

Cyfrol II (g-llyys) Golygyddion – R. J. Thomas a Gareth A. Bevan, 1987. Clawr caled                   £99.00, US $179.99. ISBN-10: 0-7083-0981-X, ISBN-13: 978-0-7083-0981-0.                             Archebwch o – Gwasg Prifysgol Cymru

Cyfrol III (m-rhywyr) Golygyddion – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 1998, Clawr caled           £99.00, US $179.99. ISBN-10: 0-7083-1530-5, ISBN-13: 978-0-7083-1530-9.                             Archebwch o – Gwasg Prifysgol Cymru

Volume IV (s-Zwinglïaidd) Golygyddion – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2002, Clawr caled     £99.00, US $179.99. ISBN-10: 0-7083-1804-5, ISBN-13: 978-0-7083-1804-1.                             Archebwch o – Gwasg Prifysgol Cymru


AIL ARGRAFFIAD:

part12_edition2

 • Rhan 1 (a – adwedd) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2003.
 • Rhan 2 (adwedd – anghlud) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2003.
 • Rhan 3 (anghludadwy – amaethyddes) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2004.
 • Rhan 4 (amaethyddiad – anafod) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2005.
 • Rhan 5 (anafod – anneinamig) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2005.
 • Rhan 6 (anneir – anweledig) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2006.
 • Rhan 7 (anweledig – arffedogaeth) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2006.
 • Rhan 8 (arffedogaeth – atchwelaf) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2007.
 • Rhan 9 (atchwelaf – bar) Gol. – Gareth A. Bevan, P. J. Donovan a Andrew Hawke, 2009.
 • Rhan 10 (baranres – bil) Gol. – Andrew Hawke, 2010.
 • Rhan 11 (bil – bôn) Gol. – Andrew Hawke, 2012.
 • Rhan 12 (bôn – brig) Gol. – Andrew Hawke, 2013.

Clawr papur – £9.99£6.66 i danysgrifwyr). ISSN 0072-0542

Archebu: I archebu ac am wybodaeth ar sut i danysgrifio cysylltwch â
Gwasg Prifysgol Cymru
Ffôn: 44 (0) 29 2055 7440
E-bost: ymholiadau@gwasg.cymru.ac.uk


DARLITH:

pont_y_borth

Ailbeintio Pont y Borth?: Y Geiriadur a’r Gymraeg                                                                   Darlith goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams 2007, gan Gareth A. Bevan.

Tasg ddiddiwedd, megis peintio Pont y Borth, yw’r gwaith o lunio geiriadur: y mae angen ei adolygu’n gyson er mwyn cofnodi geiriau ac ymadroddion newydd. Yn y ddarlith hon trafodir rhai geiriau estron sydd bellach yn rhan o’n hiaith, a newidiadau i natur y Gymraeg yn nyddiau’r We, ebost, negeseuon testun a blogiau.
Pris:  £2.50

Holwch canolfan@cymru.ac.uk am gyfarwyddiadau ar sut i brynu’r gyfrol hon.


Yn ôl i’r brig