Cyhoeddiadau

English

Sylwch mai fersiwn llawnaf a diweddaraf y Geiriadur yw GPC Ar Lein, sydd ar gael am ddim. Os dymunwch brynu copi printiedig o’r Geiriadur fel y’i cyhoeddwyd yn wreiddiol, gweler isod. (Gellir gweld rhestr o’r holl erthyglau newydd nad ydynt yn y fersiwn printiedig yma: Geiriau newydd.)

YR ARGRAFFIAD CYNTAF: CYFROLAU I-IV

first_edition

Set Gyflawn (4 cyfrol) Gol. – R. J. Thomas, Gareth A. Bevan a P. J. Donovan 1967-2002
£350.00, US $650. ISBN-10: 0-7083-1806-1, ISBN-13: 978-0-7083-1806-5
Mae’r gyfrol gyntaf bellach allan o brint. Os dymunwch brynu copi ail law ar ddisgownt o Gyfrol I mewn cyflwr da ynghyd â chopïau newydd o Gyfrolau II, III, a IV, cysylltwch â Staff y Geiriadur: Cysylltu

Cyfrol I (a-ffysur) Golygydd – R. J. Thomas, 1967. Clawr caled
£99.00, US $179.99. ISBN-10: 0-7083-0504-0, ISBN-13: 978-0-7083-0504-1
Allan o brint. Os dymunwch brynu copi ail law ar ddisgownt, cysylltwch â Staff y Geiriadur: Cysylltu

Cyfrol II (g-llyys) Golygyddion – R. J. Thomas a Gareth A. Bevan, 1987. Clawr caled
£99.00, US $179.99. ISBN-10: 0-7083-0981-X, ISBN-13: 978-0-7083-0981-0
Archebwch o siop lyfrau neu Gwales.com neu, os bydd anhawster, cysylltwch â Staff y Geiriadur: Cysylltu

Cyfrol III (m-rhywyr) Golygyddion – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 1998, Clawr caled
£99.00, US $179.99. ISBN-10: 0-7083-1530-5, ISBN-13: 978-0-7083-1530-9
Archebwch o siop lyfrau neu Gwales.com neu, os bydd anhawster, cysylltwch â Staff y Geiriadur: Cysylltu

Volume IV (s-Zwinglïaidd) Golygyddion – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2002, Clawr caled
£99.00, US $179.99. ISBN-10: 0-7083-1804-5, ISBN-13: 978-0-7083-1804-1
Archebwch o siop lyfrau neu Gwales.com neu, os bydd anhawster, cysylltwch â Staff y Geiriadur: Cysylltu


YR AIL ARGRAFFIAD

part12_edition2

 • Rhan 1 (a – adwedd) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2003.
 • Rhan 2 (adwedd – anghlud) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2003.
 • Rhan 3 (anghludadwy – amaethyddes) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2004.
 • Rhan 4 (amaethyddiad – anafod) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2005.
 • Rhan 5 (anafod – anneinamig) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2005.
 • Rhan 6 (anneir – anweledig) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2006.
 • Rhan 7 (anweledig – arffedogaeth) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2006.
 • Rhan 8 (arffedogaeth – atchwelaf) Gol. – Gareth A. Bevan a P. J. Donovan, 2007.
 • Rhan 9 (atchwelaf – bar) Gol. – Gareth A. Bevan, P. J. Donovan a Andrew Hawke, 2009.
 • Rhan 10 (baranres – bil) Gol. – Andrew Hawke, 2010.
 • Rhan 11 (bil – bôn) Gol. – Andrew Hawke, 2012.
 • Rhan 12 (bôn – brig) Gol. – Andrew Hawke, 2013.

Clawr papur – £9.99. ISSN 0072-0542

Archebu: Mae rhai rhannau bron allan o brint. I’w harchebu ac am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Staff y Geiriadur: Cysylltu


DARLITH

pont_y_borth

Ailbeintio Pont y Borth?: Y Geiriadur a’r Gymraeg                                                                   Darlith goffa J. E. Caerwyn a Gwen Williams 2007, gan Gareth A. Bevan.

Tasg ddiddiwedd, megis peintio Pont y Borth, yw’r gwaith o lunio geiriadur: y mae angen ei adolygu’n gyson er mwyn cofnodi geiriau ac ymadroddion newydd. Yn y ddarlith hon trafodir rhai geiriau estron sydd bellach yn rhan o’n hiaith, a newidiadau i natur y Gymraeg yn nyddiau’r We, ebost, negeseuon testun a blogiau.
Pris:  £2.50

Holwch canolfan@cymru.ac.uk am gyfarwyddiadau ar sut i brynu’r gyfrol hon.


Yn ôl i’r brig