Sut i dalu

PayPal
Gallwch dalu’n ddiogel (gan ddefnyddio eich arian lleol) drwy wasanaeth PayPal gan
ddefnyddio’r prif gardiau debyd a chredyd.
Nid oes angen cyfrif PayPal i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Archeb Sefydlog
Medrwch lawrlwytho ffurflen i greu archeb sefydlog drwy ddewis Archeb Sefydlog.
Dychwelwch y ffurflen wedi ei chwblhau a’i harwyddo i’r Geiriadur (NID i’r banc) ar e-bost i
cefnogi@geiriadur.ac.uk, neu drwy’r post i:

Geiriadur Prifysgol Cymru
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3HH
Cymru

Cyfraniad Ariannol
Os hoffech wneud cyfraniad ariannol i’r Geiriadur cliciwch ar y botwm ‘Cyfrannu’ isod:
Os hoffech ymaelodi gyda Cyfeillion GPC dewisiwch y math o aelodaeth, wedyn cliciwch ar y botwm ‘Tanysgrifio’ isod:


Math o aelodaeth
Byddwn yn anfon e-bost atoch i roi gwybod i chi pan fydd hi’n bryd i chi adnewyddu eich tanysgrifiad.

Talu â siec:
Os buasai’n well gennych anfon siec, dylech ei gwneud yn daladwy i Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd’ a’i hanfon atom yn y cyfeiriad isod:

Geiriadur Prifysgol Cymru
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3HH
Cymru

Cofiwch gynnwys eich cyfeiriad er mwyn i ni allu diolch i chi.
Bydd hynny hefyd yn caniatáu i ni gadw cofnod o’r bobl sydd wedi bod mor garedig â’n cefnogi ni.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech drafod unrhyw roddion, gan gynnwys cymynroddion.

Yn ôl i’r brig