Ymunwch â Chyfeillion y Geiriadur

English

Er mwyn cofrestru gyda Chyfeillion y Geiriadur, llenwch y ffurflen isod a chliciwch ar y botwm ‘Ymlaen i dalu’ ar waelod y ffurflen.

Mae modd talu gyda cherdyn debyd neu gredyd, siec, neu archeb sefydlog.

Request your Private Link


Linc Rhodd CymorthGall Rhodd Cymorth ychwanegu 25% at bob punt a roddwch.
Mae angen eich cyfeiriad i’ch dynodi fel trethdalwr cyfredol yn y DG.

Cofiwch roi gwybod i ni ar cefnogi@geiriadur.ac.uk os:
– Byddwch eisiau diddymu’r datganiad hwn,
– Byddwch yn newid eich enw neu gyfeiriad cartref,
– Na fyddwch mwyach yn talu digon o dreth ar eich incwm a/neu enillion cyfalaf.

Ni ddatgelir yr wybodaeth a gesglir i unrhyw drydydd parti.